LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951964
W tym dzisiaj: 88

Unikalnych odwiedzin: 116902
W tym dzisiaj: 31

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

 

Opis

Jednolite Studia Magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 4000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 300.

Absolwent powinien dysponować wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie sztuki operatorskiej i fotografii. Powinien być przygotowany do: samodzielnej realizacji obrazu w różnych gatunkach filmowych i telewizyjnych oraz w systemach światłoczułych i elektronicznych; realizowania zdjęć, światła i wizji w programach i spektaklach telewizyjnych; realizowania światła w spektaklach teatralnych; realizowania filmów animowanych i edukacyjnych, spotów reklamowych, teledysków muzycznych, fotografii i form intermedialnych oraz kierowania zespołem obsługi technicznej planu filmowego i telewizyjnego. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w: przemyśle filmowym i telewizyjnym oraz instytucjach filmu, telewizji i fotografii; strukturach intermedialnych; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach upowszechniania wiedzy z zakresu filmu i telewizji oraz szkolnictwie – po ukoczeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie tekstów fachowych oraz porozumiewanie się z międzynarodową społecznością filmową.
 2. Wskazane jest, aby praktyki były realizowane w warunkach profesjonalnego planu zdjęciowego, w telewizyjnym zespole realizacyjnym lub w profesjonalnym studiu fotograficznym.

Przedmioty

Jednolite Studia Magisterskie

 1. Historii i teorii filmu
 2. Historii sztuki
 3. Literatury i dramatu
 4. Filozofii z estetyką
 5. Organizacji produkcji telewizyjno-filmowej i prawa autorskiego
 6. Sztuki operatorskiej
 7. Realizacji obrazu telewizyjnego
 8. Filmu animowanego i zdjęć specjalnych
 9. Fotografiki
 10. Współpracy operatora z reżyserem
 11. Techniki i technologii filmowej i telewizyjnej
 12. Dwięku i muzyki w filmie i telewizji
 13. Plastyki i scenografii w filmie i telewizji

Gdzie?

Katowice

 • Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego I Fotografia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Radia i Telewizji

  Czytaj więcej »

 • Realizacja obrazu telewizyjnego i fotografia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

  Czytaj więcej »

Łódź

 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania » Wydział Filmu i Fotografii

  Czytaj więcej »

 • Scenopisarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa, Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

  Czytaj więcej »

 • Montaż filmowy

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa, Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi » Wydział Operatorski i Realizacji Filmowej

  Czytaj więcej »

 • Fotografia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa, Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi » Wydział Operatorski i Realizacji Filmowej

  Czytaj więcej »

 • Film animowany i efekty specjalne

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa, Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi » Wydział Operatorski i Realizacji Filmowej

  Czytaj więcej »

 • Film i sztuki audiowizualne

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget