LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950379
W tym dzisiaj: 1721

Unikalnych odwiedzin: 116613
W tym dzisiaj: 292

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Reżyseria

Reżyseria

 

Opis

Jednolite Studia Magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 4000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 300.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu historii i teorii teatru i dramatu, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, historii sztuki i kultury oraz dysponować świadomością estetyczną i etyczną. Powinien posiadać wiedzę o technicznych i organizacyjnych aspektach pracy w teatrze i filmie oraz o podstawowych aspektach zarządzania instytucjami kultury. Powinien posiadać zdolność twórczego myślenia i umiejętności pracy w zespole. Powinien być przygotowany do podjęcia twórczej działalności jako reżyser w teatrze dramatycznym, muzycznym i lalkowym, w filmie, w telewizji, w przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator, scenarzysta i dramaturg. Powinien być przygotowany do podjęcia funkcji kierowniczych w instytucjach artystycznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym aktywnie uczestniczyć we współpracy międzynarodowej.

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę humanistyczną z zakresu historii i teorii filmu, kultury i sztuki oraz dysponować świadomością estetyczną i etyczną. Powinien posiadać wiedzę o: technicznych i technologicznych aspektach twórczości filmowej i telewizyjnej, sztuce operatorskiej, montażu, dźwięku, muzyce, scenografii filmowej oraz wiedzę z zakresu dramaturgii i scenariopisarstwa. Powinien posiadać umiejętności i doświadczenie niezbędne dla prowadzenia pracy z aktorem. Absolwent powinien być przygotowany do: pełnienia funkcji pomocniczych asystenta i drugiego reżysera na profesjonalnych planach filmowych; samodzielnej realizacji krótkich form filmowych; podjęcia pracy w telewizji i mediach; podjęcia pracy jako organizator i animator życia kulturalnego w placówkach oświatowych i instytucjach kultury oraz podjęcia pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Zaleca się, aby programy nauczania obejmowały zajęcia warsztatowe mające na celu doskonalenie umiejętności reżyserskich.

Studia Drugiego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1600. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać umiejętności, które pozwolą mu na samodzielne wykonywanie pracy reżysera w filmie fabularnym i dokumentalnym niezależnie od metrażu – we wszelkiego rodzaju formach telewizyjnych – na samodzielną pracę w teatrze i reklamie oraz na samodzielne realizowanie wizualnych form muzycznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie tekstów fachowych oraz porozumiewanie się z członkami międzynarodowych ekip filmowych.
 2. Zaleca się, aby studia kończyły się przedstawieniem filmu fabularnego.

Przedmioty

Jednolite Studia Magisterskie

 1. Historia i teoria sztuka i literatura
 2. Historia i teoria teatru i dramatu oraz sztuk audiowizualnych
 3. Filozofia i estetyka
 4. Organizacja, prawa i ekonomii w teatrze, filmie i telewizji
 5. Praca z aktorem
 6. Teoria i praktyka reżyserii
 7. Warsztat reżysera teatralnego i filmowego
 8. Dramaturgia, narracja i scenariopisarstwo
 9. Technika i technologia produkcji teatralnej, filmowej i telewizyjnej

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Kultura i sztuka
 2. Historia, teorii i estetyki filmu
 3. Teoria i praktyka reżyserii filmu fabularnego
 4. Teoria i praktyka reżyserii filmu dokumentalnego
 5. Dramaturgia, narracja i scenariopisarstwo
 6. Praca z aktorem
 7. Technika i technologia filmu

Studia Drugiego Stopnia

 1. Koncepcja człowieka we współczesnej nauce i kulturze
 2. Produkcja telewizyjna i filmowa, mediów i rynku audiowizualnego
 3. Reżyseria filmu fabularnego
 4. Reżyseria filmu dokumentalnego
 5. Dramaturgia i scenariopisarstwo

Gdzie?

Katowice

 • Reżyseria

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Radia i Telewizji

  Czytaj więcej »

 • Reżyseria

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Reżyseria

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Teatralna w Warszawie » Wydział Reżyserii

  Czytaj więcej »

Łódź

 
Face Upward - Widget