LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955716
W tym dzisiaj: 939

Unikalnych odwiedzin: 117646
W tym dzisiaj: 230

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Rolnictwo

Rolnictwo

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) może pracować w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Praktyki mogą obejmować zagadnienia polowej produkcji roślinnej, chowu zwierząt gospodarskich oraz obsługi urządzeń technicznych stosowanych w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przechowalnictwie.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent posiada umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, a także wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji. Posiada pogłębioną wiedzę w danej specjalności, a także znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Ma umiejętność metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych. Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Praca magisterska może być przygotowana na podstawie przeprowadzonych badań biologicznych, przyrodniczych lub agrotechnicznych.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Botanika i genetyka
 2. Chemia i biochemia
 3. Fizjologia roślin i mikrobiologii
 4. Ekonomia
 5. Statystyka matematyczna
 6. Agroekologia, agrometeorologia i ochrona środowiska
 7. Gleboznawstwo i chemia rolnicza
 8. Hodowla roślin i nasiennictwo
 9. Produkcja roślinna
 10. Ochrona roślin
 11. Produkcja zwierzęca
 12. Technika rolnicza
 13. Organizacja i ekonomika rolnictwa

Studia Drugiego Stopnia

 1. Ekofilozofia
 2. Agrofizyka
 3. Analiza instrumentalna
 4. Agrobiotechnologia
 5. Kształtowanie środowiska
 6. Metody badań rolniczych
 7. Postęp biologiczny

Gdzie?

Poznań

 • Rolnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Rolnictwa i Bioiżynierii

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Wrocław

Leszno

 • Rolnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

  Czytaj więcej »

Chełm

Lublin

Krosno

Rzeszów

 • Rolnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Biologiczno-Rolniczy

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Rolnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Sanok

 • Rolnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku » Instytut Rolnictwa

  Czytaj więcej »

Warszawa

Ciechanów

 • Rolnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Rolnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach

  Czytaj więcej »

Szczecin

 
Face Upward - Widget