LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950274
W tym dzisiaj: 1616

Unikalnych odwiedzin: 116602
W tym dzisiaj: 281

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Scenografia

Scenografia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien dysponować wiedzą humanistyczną z zakresu historii i teorii sztuki oraz mieć świadomość estetyczną i etyczną. Powinien posiadać wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach twórczości scenograficznej. Powinien umieć korzystać z zasobów bibliotecznych i ikonograficznych. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do pracy pod kierunkiem zawodowego scenografa w: filmie; teatrze; telewizji oraz placówkach kultury. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie tekstów fachowych.
 2. Wskazane jest łączenie różnych pracowni artystycznych w ramach realizacji programu nauczania.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1600. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w interdyscyplinarnym zespole. Powinien posiadać gruntowną wiedzę z zakresu historii teatru i dramatu, historii sztuki i kostiumologii. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu sztuki, technik scenicznych i medialnych. Powinien rozpoznawać epoki i style w architekturze, malarstwie, rzebie i meblarstwie. Powinien posiadać wiedzę o zasadach, technice i technologii materiałów stosowanych w sztukach pięknych. Powinien posiadać gruntowną wiedzę z zakresu rzemiosł teatralnych oraz technik i materiałów, w tym w obszarze mechaniki sceny i zasad oświetlenia scenicznego. Powinien umieć posługiwać się rysunkiem technicznym. Absolwent powinien posiadać umiejętności kierowania zespołami ludzkimi i prowadzenia twórczej pracy zawodowej w zakresie sztuk plastycznych i medialnych. Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnej pracy w: teatrze, filmie i telewizji. Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania wyzwa badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Wskazane jest, aby realizacja programu nauczania obejmowała indywidualną pracą projektową studenta, w tym w teatrze, filmie, telewizji i operze pod kątem przygotowania pracy magisterskiej.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Wiedza o sztuce, literaturze dramatycznej, kulturze materialnej i muzyce
 2. Podstawowe problemy plastyczne
 3. Techniki informatyczne w sztuce
 4. Podstawy scenografii
 5. Kostiumologia
 6. Tworzenie spektaklu teatralnego i filmu

Studia Drugiego Stopnia

 1. Interpretacja tekstów literackich
 2. Sztuka współczesna
 3. Projektowanie scenografii
 4. Projektowanie kostiumów
 5. Realizacja spektaklu teatralnego i filmu

Gdzie?

Kraków

 • scenografia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie » Wydział Malarstwa

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Sztuka wystawiennicza i scenografia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

 • Scenografia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu » Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

  Czytaj więcej »

 • Scenografia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie » Wydział Scenografii

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget