LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951837
W tym dzisiaj: 1429

Unikalnych odwiedzin: 116866
W tym dzisiaj: 252

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Socjologia

Socjologia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, a także gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Posiada umiejętności pracy zespołowej. Umie wykonywać podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających. Umie komunikować się z otoczeniem. Potrafi wykonywać analizy społeczne pod kątem odpowiednich adresatów, zdając sobie sprawę z ograniczeń towarzyszących transferowi wiedzy. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytania tekstów fachowych.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych. Umie projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych oraz umie interpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek dyscypliny i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, zarówno w sektorze prywatnym (instytucje badań rynkowych, instytucje badań opinii publicznej), jak i sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Podstawy socjologii
 2. Antropologia kulturowej
 3. Systemy, struktur i procesów społecznych w różnych perspektywach teoretycznych
 4. Psychologia społeczna
 5. Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
 6. Ekonomia
 7. Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej
 8. Statystyka
 9. Metody badań społecznych
 10. Procesy ludnościowe
 11. Etyczne problemy zawodu socjologa
 12. Współczesne teorie socjologiczne
 13. Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Studia Drugiego Stopnia

 1. Filozofia
 2. Logika
 3. Metodologia nauk społecznych
 4. Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych
 5. Procedury badań ewaluacyjnych
 6. Zróżnicowanie społeczne
 7. Globalne procesy społeczne

Gdzie?

Kraków

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Humanistyczny » Instytut Filozofii i Socjologii

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Górniczo-Hutnicza » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Małopolska Wyższa Szkoła » Wydział Humanistyki i Zdrowia

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Socjologia grup dyspozycyjnych

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Socjologia ze specjalnością Intercultural Mediation

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Socjologia ze specjalnością socjologia przestrzeni w układach lokalnych

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Socjologia ekonomiczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • SOCJOLOGIA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Pedagogiki Specjalnej » Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Colegium Civitas

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

  Czytaj więcej »

 • Język i społeczeństwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Filozofii i Socjologii » Instytut Socjologii

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Filozofii i Socjologii » Instytut Socjologii

  Czytaj więcej »

 • Socjologia stosowana i antropologia społeczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji » Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Nauk Historycznych i Społecznych » Instytyt Socjologii

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej » Wydział Zarządzania i Transportu

  Czytaj więcej »

Toruń

Bydgoszcz

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki

  Czytaj więcej »

 • Scjologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Katedra Socjologii

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Leszno

Zielona Góra

Opole

Racibórz

 • SOCJOLOGIA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Socjologiczno-Historyczny

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanitas » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Czytaj więcej »

 • Analityka społeczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny » Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Przemyśl

Dąbrowa Górnicza

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Organizacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Pułtusk

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczna » Wydział Socjologii

  Czytaj więcej »

Mińsk Mazowiecki

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Socjologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

  Czytaj więcej »

 • Socjologia mody

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

  Czytaj więcej »

 • Lingwistyka stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget