LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955724
W tym dzisiaj: 947

Unikalnych odwiedzin: 117646
W tym dzisiaj: 230

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent powinien posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym; organizacjach i instytucjach międzynarodowych; jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą; ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; dyplomacji oraz środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Prawa
 2. Ekonomii
 3. Demografii
 4. Statystyki
 5. Nauki o państwie
 6. Historii stosunków międzynarodowych
 7. Geografii politycznej i ekonomicznej
 8. Polityki gospodarczej
 9. Międzynarodowych stosunków kulturalnych
 10. Międzynarodowych stosunków politycznych
 11. Międzynarodowych stosunków gospodarczych
 12. Prawa międzynarodowego publicznego
 13. Współczesnych systemów politycznych
 14. Organizacji międzynarodowych
 15. Integracji europejskiej
 16. Polityki zagranicznej Polski

Studia Drugiego Stopnia

 1. Teorii stosunków międzynarodowych
 2. Ekonomii rozwoju
 3. Bezpieczeństwa międzynarodowego
 4. Międzynarodowej ochrony praw człowieka
 5. Międzynarodowej polityki społecznej
 6. Międzynarodowej ochrony środowiska
 7. Międzynarodowych rynków finansowych
 8. Międzynarodowych transakcji gospodarczych
 9. Globalizacji i regionalizacji
 10. Prognozowania i symulacji międzynarodowych
 11. Prawa gospodarczego Unii Europejskiej

Gdzie?

Kraków

 • Stosunki Międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Humanistyczny » Instytut Politologii

  Czytaj więcej »

 • international relations

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Europejska

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • International Relations

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

 • Stosunki Międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Administracji » Wydział Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej » Wydział Zarządzania i Transportu

  Czytaj więcej »

Opole

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Stosunki Międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Historyczno-Pedagogiczny » Instytut Politologii

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

Częstochowa

Chełm

Lublin

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Stosunki Międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Colegium Civitas

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Czytaj więcej »

 • Stosunki Międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Menedżerska » Wydział Menedzerski

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych » Instytut Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Współczesne stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Stosunki Międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

  Czytaj więcej »

 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanizacji

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

  Czytaj więcej »

Łódź

Przemyśl

Dąbrowa Górnicza

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach » Wydział Ekonomii

  Czytaj więcej »

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu » Wydział Gospodarki Międzynarodowej

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget