LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951973
W tym dzisiaj: 97

Unikalnych odwiedzin: 116903
W tym dzisiaj: 32

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Taniec

Taniec

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę interdyscyplinarną o sztuce ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii tańca. Powinien być przygotowany do posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym stosownie do technik tanecznych i teorii tańca. Absolwent powinien być przygotowany do: pracy artystycznej i twórczej w dziedzinie tańca; pracy redakcyjnej i publicystycznej w dziedzinie wiedzy o tańcu oraz pracy pedagogicznej w dziedzinie tańca – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać pogłębioną wiedzę teoretyczną o charakterze choreograficznym i umiejętności praktyczne w zakresie sztuki tańca. Powinien znać konkretne techniki tańca, konwencje, style i gatunki choreograficzne. Powinien posiadać umiejętności samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji artystycznej wybranego repertuaru ze światowej literatury choreograficznej, a także twórczego działania, przedstawiania i uzasadniania własnych projektów związanych ze sztuką tańca. Absolwent powinien być przygotowany do: kierowania zespołami tanecznymi i baletowymi; zarządzania placówkami kulturalnymi; działalności artystycznej w zespole; samodzielnej pracy twórczej; nauczania w dziedzinie sztuki tańca i baletu – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz pracy badawczej, publicystycznej i redakcyjnej w obszarze wiedzy o tańcu. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Programy nauczania mogą zawierać treści fakultatywne umożliwiające zindywidualizowanie toku kształcenia i uwzględnianie zainteresowań i preferencji studenta.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Wiedzy o tańcu
 2. Teorii tańca, anatomii i biomechaniki człowieka
 3. Wiedzy o sztuce, muzyce, teatrze i literaturze
 4. Technik tanecznych
 5. Literatury tanecznej i baletowej
 6. Kompozycji tańca
 7. Technik uzupełniających i wspomagających warsztat zawodowy

Studia Drugiego Stopnia

 1. Choreologii
 2. Sztuki i kultury
 3. Zarządzania sztuką i kulturą
 4. Warsztatu i technik tańca
 5. Choreografii

Gdzie?

Łódź

 • TANIEC

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi » Wydział Artystyczny

  Czytaj więcej »

 • musical i choreografia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna » Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych » Akademia Muzyczna

  Czytaj więcej »

 • Musical i choreografia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna » Wydział Wokalno-Aktorski

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Taniec

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Warszawa

Poznań

 
Face Upward - Widget