LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950417
W tym dzisiaj: 9

Unikalnych odwiedzin: 116622
W tym dzisiaj: 8

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 3400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania. Powinien umieć wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza. Powinien umieć wykonywać naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Powinien wykazywać się znajomością technologii wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób i wad narządu żucia. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej – w zespole stomatologicznym. Powinien być przygotowany do: pracy w zakładach opieki zdrowotnej; prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki stomatologicznej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Anatomia i histologia
 2. Fizjologia narządu żucia
 3. Epidemiologia
 4. Zdrowie publiczne
 5. Ochrona środowiska
 6. Kwalifikowana pierwsza pomoc
 7. Ekonomia
 8. Ekonomia i finanse w ochronie zdrowia
 9. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 10. Organizacja i zarządzanie pracownią techniki dentystycznej
 11. Metodologia badań
 12. Technika protetyczna
 13. Technika ortodontyczna
 14. Propedeutyka protetyka
 15. Propedeutyka ortodoncji
 16. Materiałoznawstwo techniczno-dentystyczne
 17. Technologia odlewnicza w technice dentystycznej
 18. Konstrukcja protez stałych i ruchomych
 19. Inżynieria warstwy wierzchniej
 20. Modelarstwo i rysunek
 21. Technologie polimerów
 22. Technologie ceramiczne
 23. Propedeutyki chirurgii szczękowo-twarzowej
 24. Biomechanika w technice dentystycznej

Gdzie?

Wałbrzych

 • Techniki dentystyczne

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Techniki dentystyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Techniki dentystyczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Lekarski II

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Techniki dentystyczne

  Jednostka prowadząca:
  Warszawski Uniwersytet Medyczny » Wydział Lekarsko-Dentystyczny

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • technik sterylizacji medycznej

  Jednostka prowadząca:
  Medyczne Studium Zawodowe MEDIGAP

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget