LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955607
W tym dzisiaj: 830

Unikalnych odwiedzin: 117636
W tym dzisiaj: 220

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien znać podstawowe problemy ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Powinien posiadać podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej powinien umożliwić mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Federation Europeenne d'Associations Nationales d'Ingenieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej, pogłębioną w wybranej specjalności. Absolwent powinien być przygotowany do: prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności; formułowania koncepcji chemicznej procesu; tworzenia koncepcji technologicznej i projektowania procesu; realizacji procesu; modernizacji procesu; rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Powinien znać problematykę ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych. Powinien umieć samodzielnie rozwiązywać zagadnienia technologiczne z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Powinien umieć organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent powinien posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyki
 2. Fizyki
 3. Chemii
 4. Elektrotechniki i elektroniki
 5. Technologii chemicznej
 6. Termodynamiki technicznej i chemicznej
 7. Inżynierii chemicznej
 8. Maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego
 9. Automatyki i pomiaru wielkości fizykochemicznych
 10. Zarządzania jakością i produktami chemicznymi
 11. Bezpieczeństwa technicznego

Studia Drugiego Stopnia

 1. Inżynierii reaktorów chemicznych
 2. Zjawisk powierzchniowych i przemysłowych procesów katalitycznych
 3. Modelowania procesów technologicznych
 4. Podstaw biotechnologii
 5. Ochrony środowiska w technologii chemicznej

Gdzie?

Katowice

 • Technologia Chemiczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Technologia chemiczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Wrocław

 • Technologia Chemiczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Technologia chemiczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Poznańska

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Technologia chemiczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Technologia chemiczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

Radom

Płock

 • Technologia chemiczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Politechnika Warszawska Filia w Płocku

  Czytaj więcej »

Szczecin

 
Face Upward - Widget