LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950321
W tym dzisiaj: 1663

Unikalnych odwiedzin: 116605
W tym dzisiaj: 284

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Technologia drewna

Technologia drewna

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: nauk o drewnie; mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych; konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna; użytkowania urządze transportowych stosowanych przy obróbce drewna; obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w obróbce drewna oraz systemów projektowych obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych wykorzystujących techniki informatyczne. Absolwent jest przygotowany do: udziału w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; wykonywania prac wspomagających projektowanie maszyn do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; nadzoru eksploatacji maszyn; doboru materiałów inżynierskich stosowanych na narzędzia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; pracy w zespole, koordynacji prac zespołu i oceny wyników pracy zespołu oraz sprawnego posługiwania się technikami komputerowymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego oraz w innych wykorzystujących drewno i wyroby jego przetwórstwa, a także zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych; jednostkach organizujących produkcję i automatyzację procesów technologicznych obróbki i przetwórstwa drewna oraz tworzyw drzewnych; jednostkach odbioru technicznego wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach badawczych i konsultingowych związanych z obróbką i przetwórstwem drewna i tworzyw drzewnych oraz technologią mebli i wyrobów z drewna oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej w zakresie obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych oraz technologii mebli i wyrobów z drewna. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent ma umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu: nauk o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna oraz ekonomiki i organizacji drzewnictwa. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu: mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych; ochrony drewna i konstrukcji drewnianych; produkcji celulozy i papieru; wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych; użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna; użytkowania urządze transportowych w technologii drewna; projektowania konstrukcji drewnianych oraz konstrukcji do technologii mebli oraz projektowania systemów obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie projektowania: procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; projektowania maszyn do obróbki drewna i tworzyw drzewnych oraz nadzoru nad ich eksploatacją; doboru materiałów inżynierskich stosowanych na narzędzia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; eksploatacji systemów wytwórczych stosowanych w technologii drewna; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych obróbki drewna i tworzyw drzewnych, mebli i wyrobów z drewna; zarządzania procesami technologicznymi; prowadzenia bada z zakresu technologii drewna; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu: obróbki drewna i tworzyw drzewnych, mebli i wyrobów z drewna oraz konstrukcji maszyn i narzędzi stosowanych w tych procesach technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent posiada umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i badawczymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach projektowokonstrukcyjnych i technologicznych zajmujących się budową zakładów przemysłu drzewnego i zakładów chemicznego przetwórstwa drewna; przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego; instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczorozwojowych; jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego; jednostkach zajmujących się ekonomiką drzewnictwa, logistyką i organizacją procesów produkcyjnych i procesów pracy oraz jednostkach handlowych zajmujących się obrotem tworzywami drzewnymi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Programy nauczania mogą przewidywać wykonanie samodzielnej pracy przejściowej.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Chemia
 4. Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 5. Nauka o materiałach
 6. Nauka o drewnie
 7. Technologia chemiczna i przetwórstwo drewna
 8. Obróbka drewna i tworzyw drzewnych
 9. Ochrona środowiska
 10. Termodynamika techniczna
 11. Mechanika techniczna, maszynoznawstwo i zapis konstrukcji
 12. Metrologia i systemy pomiarowe
 13. Automatyka
 14. Elektrotechnika i elektronika

Studia Drugiego Stopnia

 1. Ekonomika i organizacja drzewnictwa
 2. Mechanika niszczenia drewna oraz pierwiastkowego przerobu drewna
 3. Konstrukcje inżynierskie z drewna i tworzyw drzewnych
 4. Ochrona konstrukcji i wyrobów z drewna
 5. Przetwórstwo papiernicze i metody instrumentalne w drzewnictwie
 6. Termochemiczna obróbka drewna
 7. Specjalna metoda obróbki i przerobu drewna
 8. Projektowanie zakładów przemysłowych
 9. Systemy komputerowego wspomagania w meblarstwie

Gdzie?

Poznań

 • Projektowanie mebli

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Technologii Drewna

  Czytaj więcej »

 • Technologia drewna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Technologii Drewna

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Technologia Drewna

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie

  Czytaj więcej »

 • Meblarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget