LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951903
W tym dzisiaj: 27

Unikalnych odwiedzin: 116888
W tym dzisiaj: 17

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Umie organizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu chemii żywności, nauk technicznych, technologicznych i ekonomicznych oraz żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz projektowania produktu i zapewnienia mu wysokiej jakości. Zna zasady prawidłowego żywienia człowieka i marketingu oraz prawa żywnościowego. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywienia człowieka. Potrafi organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, oraz przeprowadzać ekonomiczną kalkulację produkcji. Umie posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka i statystyka
 2. Fizyka
 3. Chemia i biochemia
 4. Ekologia i ochrona środowiska
 5. Chemia żywności, mikrobiologia i jakość żywności
 6. Bezpieczeństwo produkcji żywności
 7. Maszynoznawstwo i inżynieria procesowa
 8. Projektowanie technologiczne
 9. Żywienie człowieka
 10. Ogólna technologia żywności i technologia specjalnościowa
 11. Organizacja, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw żywnościowych
 12. Rachunkowość

Studia Drugiego Stopnia

 1. Informatyka stosowana
 2. Statystyka stosowana
 3. Enzymologia
 4. Polityka wyżywienia ludności
 5. Współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu

Gdzie?

Wrocław

Kraków

 • Technologia żywności i żywienie człowieka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Technologii Żywności

  Czytaj więcej »

Sulechów

 • Technologia żywności i żywienie człowieka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie » INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ - IZiIR

  Czytaj więcej »

Opole

 • technologia żywności i żywienia człowieka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Poznań

 • Technologia żywności i żywienie człowieka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Nauk o Żywieniu i Żywności

  Czytaj więcej »

Lublin

Rzeszów

 • Technologia żywności i żywienie człowieka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Biologiczno-Rolniczy

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Technologia żywności i żywienie człowieka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

  Czytaj więcej »

Warszawa

Szczecin

Koszalin

 • Technologia żywności i żywienie człowieka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget