LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950315
W tym dzisiaj: 1657

Unikalnych odwiedzin: 116604
W tym dzisiaj: 283

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Transport

Transport

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego; zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu; jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych; inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent przygotowany jest do: twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego; współpracy z ludźmi; kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami eksploatacyjnymi transportu; twórczej pracy w placówkach dydaktycznych i badawczych transportu oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego; zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu; jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego; zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych; biurach studiów i projektów oraz instytutach naukowo-badawczych.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka i badania operacyjne
 2. Fizyka
 3. Informatyka
 4. Nauka o materiałach
 5. Mechanika techniczna
 6. Ekonomia
 7. Logistyka
 8. Inżynieria ruchu
 9. Systemy transportowe
 10. Ekonomika transportu
 11. Infrastruktura transportu
 12. Grafika inżynierska i konstrukcja maszyn
 13. Środki transportu
 14. Eksploatacja techniczna
 15. Metrologia
 16. Automatyka
 17. Elektrotechnika i elektronika
 18. Organizacja i zarządzanie

Studia Drugiego Stopnia

 1. Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie
 2. Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu
 3. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów
 4. Modelowanie procesów transportowych
 5. Mechanika stosowana
 6. Systemy teleinformatyczne

Gdzie?

Szczecin

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Techniki Morskiej i Transportu

  Czytaj więcej »

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

Opole

 • transport

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

  Czytaj więcej »

Łódź

 • TRANSPORT

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi » Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu

  Czytaj więcej »

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Elektroniki, Informatyki i Automatyki

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

 • Kierunek Transport

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej » Wydział Zarządzania i Transportu

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Kielce

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Gniezno

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

  Czytaj więcej »

Piła

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Inżynierii Produkcji

  Czytaj więcej »

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Konin

 • Transport, spedycja, logistyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

Jasło

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle » Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu

  Czytaj więcej »

Przemyśl

 • Inżynieria transportu

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

  Czytaj więcej »

Katowice

Gliwice

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Transportu

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Transportu

  Czytaj więcej »

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

  Czytaj więcej »

Radom

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Transportu i Elektrotechniki

  Czytaj więcej »

Koszalin

 • Transport

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget