LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951986
W tym dzisiaj: 110

Unikalnych odwiedzin: 116906
W tym dzisiaj: 35

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia licencjackie trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1900. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180. Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych – po ukończeniu studiów inżynierskich. Powinien być zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Powinien być przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent powinien posiadać umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym. Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w tym o charakterze rolniczym – po ukończeniu studiów inżynierskich) i do pracy w: biurach podróży; hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego; administracji rządowej i samorządowej; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania na studiach inżynierskich mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia trwają nie krócej niż 4 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120. Studia trwają nie krócej niż 3 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów inżynierskich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę oraz umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Powinien umieć współpracować z ludźmi i kierować zespołami ludzkimi. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych; administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Historia architektura i sztuka
 2. Fizjologia człowieka
 3. Psychologia
 4. Ekologia i ochrona środowiska
 5. Prawo
 6. Ekonomia
 7. Zarządzanie
 8. Podstawy turystki
 9. Podstawy rekreacji
 10. Geografia turystyczna
 11. Krajoznawstwo
 12. Obsługa ruchu turystycznego
 13. Ekonomika turystyka i rekreacja
 14. Hotelarstwo
 15. Pedagogika czasu wolnego
 16. Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody
 17. Produkcja roślinna i zwierzęca
 18. Jakość surowców i produktów spożywczych
 19. Żywienie człowieka

Studia Drugiego Stopnia

 1. Historia kultury
 2. Socjologia czasu wolnego
 3. Regiony turystyczne
 4. Informatyka w turystyce i rekreacji
 5. Polityka turystyczna
 6. Planowanie turystyczne
 7. Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
 8. Doradztwo turystyczne
 9. Produkty turystyczne
 10. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 11. Bioróżnorodność

Gdzie?

Nowy Sącz

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

  Czytaj więcej »

Nowy Targ

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Geograficzno-Biologiczny

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Małopolska Wyższa Szkoła » Wydział Humanistyki i Zdrowia

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlu i Usług

  Czytaj więcej »

 • Turystyka przyrodnicza

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu » Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

Sulechów

 • Turystyka i Rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie » INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI - ITiR

  Czytaj więcej »

Katowice

Opole

 • turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii » INSTYTUT TURYSTYKI i REKREACJI

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Turystycznego

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Usługi Turystyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Turystyka Międzynarodowa

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlowa

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i Rekreacja Osób Niepełnosprawnych

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie Turystyką w Miastach i na Obszarach Wiejskich

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Geoturystyka

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Organizacja, Promocja i Obsługa Imprez Turystycznych

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Penetracja Rynków Turystycznych

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Hotelarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i Rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Turystyka i Rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Akademia im. Jana Długosza » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i Rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki » Instytut Geografii

  Czytaj więcej »

Kielce

 • Organizacja turystyki historycznej

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i Rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy » Instytut Geografii

  Czytaj więcej »

Sucha Beskidzka

Tarnów

Łódź

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i Rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Nauk Geograficznych

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych » Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

  Czytaj więcej »

Gorzów Wielkopolski

Lublin

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Agrobioinżynierii

  Czytaj więcej »

 • Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Turystyka kulturowa

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

  Czytaj więcej »

Toruń

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Czytaj więcej »

Radom

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Transportu i Elektrotechniki

  Czytaj więcej »

Pruszków

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

  Czytaj więcej »

Jarosław

 • Turystyka i Rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu » Instytut Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Turystyka historyczna i kulturowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Socjologiczno-Historyczny

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Wychowania Fizycznego

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Medyczny

  Czytaj więcej »

Krosno

Warszawa

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i Rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Warszawska » Instytut Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i Rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie » Wydział Turystyki i Rekreacji

  Czytaj więcej »

 • Turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Czytaj więcej »

 • International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services (MA)

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Czytaj więcej »

Wołomin

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

Tarnobrzeg

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Turystyka i rekreacja

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget