LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955669
W tym dzisiaj: 892

Unikalnych odwiedzin: 117644
W tym dzisiaj: 228

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Wiedza o teatrze

Wiedza o teatrze

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwaję nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent łęczy wykształcenie humanistyczne ze znajomościę zagadnień sztuk przedstawiajęcych i świata widowisk – szczególnie teatru. Posiada wiedzę z zakresu przeszłości i teraźniejszości teatru. Wprowadzony jest w problematykę teorii dramatu i teatru, antropologii i socjologii teatru. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wiedzy o teatrze. Jest świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. Umie łęczyć znajomość spraw teatru z umiejętnościami wielokierunkowej promocji kultury i efektywnej jej orientacji we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujęcego do wykonywania zawodu nauczyciela); teatrach i instytucjach kultury oraz prasie teatralnej i kulturalnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Zaleca się, aby studenci uczestniczyli w życiu kulturalnym uczelni – zwłaszcza w: pracach kół studenckich, spotkaniach z wybitnymi twórcami i organizatorami życia teatralnego oraz otwartych dyskusjach.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwaję nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1200. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent posiada pogłębionę – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu zagadnień dramatu i teatru oraz zjawisk ogólno-kulturowych. Absolwent jest przygotowany do twórczej aktywności zawodowej w obszarach: krytyki teatralnej; współpracy literackiej z teatrami oraz zwięzanych z prasę, radiem, telewizję i reklamę. Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach kultury i agendach administracji do spraw dialogu kultur i integracji europejskiej; placówkach prowadzęcych badania i poszukiwania teatralne oraz szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujęcego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Wskazane jest uczestnictwo studentów w pracach kół naukowych oraz w życiu kulturalnym uczelni.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Historia dramatu i teatru powszechnego
 2. Historia dramatu i teatru polskiego
 3. Teatr i dramat współczesny
 4. Artystyczna teoria teatru
 5. Filozofia
 6. Historia
 7. Historia literatury
 8. Historia sztuki
 9. Warsztat teatrologa
 10. Krytyka teatralna
 11. Wiedza o kulturze
 12. Zarzędzania kulturą

Studia Drugiego Stopnia

 1. Estetyka dramatu i teatru
 2. Kultura teatralna
 3. Analiza dramatu
 4. Teatr i widowiska

Gdzie?

Leszno

Lublin

 • Wiedza o teatrze

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Wiedza o Teatrze

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Teatralna w Warszawie » Wydział Wiedzy o Teatrze

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget