LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950331
W tym dzisiaj: 1673

Unikalnych odwiedzin: 116609
W tym dzisiaj: 288

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Włókiennictwo

Włókiennictwo

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: fizyki, chemii i informatyki, nauk o włóknie, obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów oraz metrologii włókienniczej. Absolwent posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy w pracy i życiu codziennym, komunikowania się z otoczeniem, a także zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z włókiennictwem. Posiada umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, a także zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany jest do: prac wspomagających projektowanie w: przemyśle włókienniczym, jednostkach gospodarczych oraz przemysłowym zapleczu badawczym; zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych; doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie włókiennictwa; oceny i badania obiektów włókienniczych oraz obrotu handlowego obiektami włókienniczymi. Absolwent przygotowany jest do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego, przemysłów pokrewnych oraz włókienniczych zakładach wytwórczych; zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu włókienniczego i przemysłów pokrewnych; jednostkach doradczych i projektowych; kontroli jakości z zakresu włókiennictwa; przedsiębiorstwach obrotu obiektami włókienniczymi oraz służbach celnych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu: włókiennictwa, nauk o włóknie, obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów, metod badania własności tekstyliów, metrologii włókienniczej oraz maszyn włókienniczych. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie włókiennictwa oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich; kierowania zespołami działalności twórczej; prowadzeniem badań w zakresie włókiennictwa; obsługi specjalistycznej aparatury do badania własności włókien, tekstyliów i produktów włókienniczych; projektowania procesów technologicznych; zarządzania produkcją w zakresie włókiennictwa; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwent posiada umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, a także zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego i przemysłach pokrewnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu produktami i maszynami włókienniczymi; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu włókiennictwa; biurach projektowych i doradczych oraz służbach kontroli jakości i służbach celnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Programy nauczania mogą przewidywać wykonanie samodzielnej pracy przejściowej.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Chemia
 3. Fizyka
 4. Informatyka
 5. Nauka o włóknie
 6. Struktura tkanin i techniki wytwarzania tekstyliów
 7. Konfekcjonowanie tekstyliów
 8. Chemiczna obróbka włókna
 9. Technologia włókien chemicznych
 10. Metrologia włókiennicza
 11. Mechanika techniczna
 12. Elektrotechnika i elektronika
 13. Automatyka
 14. Maszynoznawstwo i grafika inżynierska
 15. Zarządzanie

Studia Drugiego Stopnia

 1. Systemy mikroprocesorowe we włókiennictwie
 2. Modelowanie tekstyliów
 3. Projektowanie tekstyliów
 4. Projektowanie odzieży
 5. Konserwacja produktów włókienniczych
 6. Włókna specjalne
 7. Mechanika maszyn włókienniczych
 8. Zarządzanie produkcją, usługami i personelem

Gdzie?

Bielsko-Biała

Łódź

 
Face Upward - Widget