LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950371
W tym dzisiaj: 1713

Unikalnych odwiedzin: 116612
W tym dzisiaj: 291

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Wokalistyka

Wokalistyka

 

Opis

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien być wszechstronnie wykształconym muzykiem – wokalistą – posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wokalistyki, umożliwiającą pracę sceniczną, estradową i koncertową. Absolwent, który zamierza podjąć pracę w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien być wszechstronnie wykształconym muzykiem-wokalistą posiadającym zaawansowaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające samodzielną działalność artystyczną. Absolwent powinien być przygotowany – jako solista – do działalności estradowej, scenicznej i koncertowej we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi i oratoryjnymi. Absolwent, który zamierza podjąć pracę w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia pierwszego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: Kształcenia słuchu, Literatury muzycznej, Historii muzyki, Analizy dzieła muzycznego, Fortepianu ogólnego, Literatury specjalistycznej

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: Podstaw śpiewu solowego, Zespołów wokalnych, Gry aktorskiej i wymowy scenicznej, Ruchu scenicznego, Współpracy z korepetytorem

Studia drugiego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: Literatury specjalistycznej, Metodologii pracy badawczej

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: śpiewu solowego, Pracy z korepetytorem, Przygotowania opery, oratorium, kantaty i cyklu pieśni

Gdzie?

Wrocław

 • Wokalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna we Wrocławiu » Wydział Wokalny

  Czytaj więcej »

Łódź

 • wokalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna » Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych » Akademia Muzyczna

  Czytaj więcej »

 • Wokalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna » Wydział Wokalno-Aktorski

  Czytaj więcej »

 • Musical i choreografia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna » Wydział Wokalno-Aktorski

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Wokalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna w Poznaniu » Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

  Czytaj więcej »

Katowice

Warszawa

 • Wokalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Muzyczny » Wydział Wokalno-Aktorski

  Czytaj więcej »

 • Wokalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Muzyczny » Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget