LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955691
W tym dzisiaj: 914

Unikalnych odwiedzin: 117646
W tym dzisiaj: 230

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

 

Opis

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1900. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, aby móc oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent powinien być przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w: szkołach podstawowych i gimnazjach – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, aby rozumieć i umieć kierować edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, w tym zespołami ludzkimi, samokształceniem i działaniami innowacyjnymi oraz formułowaniem i rozwiązywaniem problemów badawczych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: szkołach na wszystkich poziomach edukacji – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); instytucjach kultury fizycznej; administracji samorządowej i państwowej; organizacjach społecznych; instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia pierwszego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: Anatomii, Antropologii, Biochemii, Fizjologii, Pedagogiki, Psychologii, Teorii wychowania fizycznego

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: Antropomotoryki, Biomechaniki, ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych, Edukacji zdrowotnej, Emisji głosu, Historii kultury fizycznej, Metodyki wychowania fizycznego, Organizacji i prawa w oświacie, Pierwszej pomocy przedmedycznej, Rytmiki i tańca, Sportów indywidualnych, Sportów zespołowych, Teorii sportu, Zabaw i gier ruchowych

Studia drugiego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: Ekologii, Filozofii, Metodologii badań, Pedagogiki kultury fizycznej, Psychologii aktywności fizycznej, Socjologii, Statystyki

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: Zaawansowanej metodyki wychowania fizycznego, Teorii treningu, Turystyki szkolnej, Sportów indywidualnych i zespołowych, Wychowania fizycznego specjalnego

Gdzie?

Katowice

Opole

 • wychowanie fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii » Instytut Wychowania Fizycznego

  Czytaj więcej »

Wałcz

 • Wychowanie fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

  Czytaj więcej »

Częstochowa

Tarnów

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Ochrony Zdrowia

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Wychowanie fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki

  Czytaj więcej »

 • Wychowanie fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki » Instytut Kultury Fizycznej

  Czytaj więcej »

Kielce

Nowy Sącz

Oświęcim

Poznań

 • Wychowanie fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Wychowanie fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu » Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Wychowanie fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

Konin

 • Wychowanie fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

Pruszków

 • Wychowanie fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

  Czytaj więcej »

Krosno

Racibórz

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Wychowanie Fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie

  Czytaj więcej »

 • Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie » Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

  Czytaj więcej »

 • Wychowanie Fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Wychowanie fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Wychowania Fizycznego

  Czytaj więcej »

Wołomin

 • Wychowanie Fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

Stalowa Wola

 • Wychowanie fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Wychowanie fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności » Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia

  Czytaj więcej »

 • Wychowanie fizyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Sportowa

  Czytaj więcej »

Radom

Szczecin

 
Face Upward - Widget