LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1162064
W tym dzisiaj: 1590

Unikalnych odwiedzin: 144623
W tym dzisiaj: 215

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Wzornictwo

Wzornictwo

 

Opis

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 3000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Powinien być przygotowany do podjęcia pracy w zespołach projektowych oraz działalności artystycznej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wzornictwa. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1200. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu metodyki projektowania, techniki oraz sztuki. Powinien umieć uzasadniać decyzje projektowe. Powinna go cechować pogłębiona refleksja wobec zjawisk kultury i zagadnień techniki oraz twórcza i etyczna postawa. Absolwent powinien być przygotowany do: prowadzenia samodzielnej praktyki projektowej; pracy w zespole projektowym; pracy w zespole interdyscyplinarnym; podejmowania prac badawczych i organizacyjnych z zakresu wzornictwa oraz pracy artystycznej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia pierwszego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: Historii sztuki, wzornictwa i kultury, Plastyki, Technik wspomagajcych projektowanie, Wiedzy o człowieku, Wiedzy o projektowaniu, Wiedzy technicznej.

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: Podstaw projektowania, Projektowania wieloaspektowego.

Studia drugiego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: Filozofii, Historii kultury, Plastyki w projektowaniu, Wiedzy o człowieku w projektowaniu, Organizacji procesu projektowego

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: Projektowania

Gdzie?

Kraków

 • wzornictwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie » Wydział Form Przemysłowych

  Czytaj więcej »

 • Wzornictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Sztuki

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Tarnów

 • WZORNICTWO

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Sztuki

  Czytaj więcej »

Kielce

 • Wzornictwo Przemysłowe

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

  Czytaj więcej »

 • Wzornictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach » Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

  Czytaj więcej »

Wrocław

Katowice

 • projektowanie graficzne

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach » Wydział Projektowy

  Czytaj więcej »

 • Wzornictwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach » Wydział Projektowy

  Czytaj więcej »

 • Wzornictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Wzornictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

  Czytaj więcej »

Łódź

 • WZORNICTWO (DESIGN)

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania » Wydział Wzornictwa

  Czytaj więcej »

 • Tkanina i ubiór

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi » Wydział Tkaniny i Ubioru

  Czytaj więcej »

 • Wzornictwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi » Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz

  Czytaj więcej »

 • Wzornictwo

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

  Czytaj więcej »

Koszalin

 • Wzornictwo

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Instytut Wzornictwa

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Wzornictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Elologii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Wzornictwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie » Wydział Wzornictwa

  Czytaj więcej »

Gliwice

Radom

 • Wzornictwo

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa

  Czytaj więcej »

 • Wzornictwo

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Sztuki

  Czytaj więcej »

Szczecin

 
Face Upward - Widget