LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951979
W tym dzisiaj: 103

Unikalnych odwiedzin: 116905
W tym dzisiaj: 34

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Zarządzanie

Zarządzanie

 

Opis

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Powinien posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Powinien być przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent powinien posiadać umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent powinien posiadać umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent powinien być przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia pierwszego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: Podstaw zarządzania, Nauki o organizacji, Mikroekonomii, Finansów, Prawa, Matematyki, Statystyki opisowej.

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: Zachowań organizacyjnych, Zarządzania projektami, Zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzania jakością, Informatyki w zarządzaniu, Marketingu, Badań marketingowych, Rachunkowości finansowej, Finansów przedsiębiorstwa, Procesów informacyjnych w zarządzaniu, Bezpieczeństwa publicznego, Dowodzenia, Operacji i technik operacyjnych.

Studia drugiego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: Koncepcji zarządzania, Makroekonomii, Prawa cywilnego, Etyki w zarządzaniu, Statystyki matematycznej.

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: Zarządzania strategicznego, Zarządzania procesami, Marketingu międzynarodowego, Rachunkowości zarządczej, Przedsiębiorczości, Prawa handlowego, Logistyki, Psychologii w zarządzaniu, Negocjacji, Badań operacyjnych, Bezpieczeństwa, Dowodzenia operacyjnego.

Gdzie?

Częstochowa

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Management (studia w języku angielskim)

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie kadrami administracji

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Ekonomii, Administracji i Politologii (EAP)

  Czytaj więcej »

Nowy Sącz

 • menagement

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

  Czytaj więcej »

Chrzanów

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Europejska

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości » Wydział Zarządzania i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie » Instytut Kształcenia Menadżerskiego

  Czytaj więcej »

 • Menagement

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Europejska

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria zarządzania

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu » Wydział zamiejscowy w Krakowie

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Zarządzanie Projektami Społecznymi

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie Bezpieczeńśtwem Państwa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlowa

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny » Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

  Czytaj więcej »

 • ANALITYKA GOSPODARCZA

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny » Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • agrobiznes

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu » Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie oświatą

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie w służbie zdrowia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z el. psychologii zarządzania

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny » Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej » WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I LOGISTYKI

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej » WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PŁOŃSKU

  Czytaj więcej »

Opole

 • zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Historyczno-Pedagogiczny » Instytut Filozofii

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa » Wydział Finansów i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Prawo i zarządzanie w sporcie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzania instytucjami kultury

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Katedra Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie nieruchomościami

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlu i Usług

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Logistyki

  Czytaj więcej »

 • Management in business

  Jednostka prowadząca:
  Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie kreatywne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka turystyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu » Wydział Gospodarki Międzynarodowej

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria zarządzania

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

Katowice

Gniezno

Rzeszów

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna » Wydział Przedsiębiorczości

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej » Wydział Zarządzania i Transportu

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Bielska Szkoła Wyższa im. J.Tyszkiewicza

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Bielska Wyższa Szkoła biznesu

  Czytaj więcej »

Toruń

Łódź

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Marketing

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Business Management

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Analiza i zarządzanie w biznesie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Lingwistyka dla biznesu

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie w Biznesie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Organizacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności » Wydział Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie państwem

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych » Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i marketing

  Jednostka prowadząca:
  Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Nauk Historycznych i Społecznych » Instytut Archeologii

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Administracyjno - Społeczna

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Cybernetyki

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania Polish Open University

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie w wirtualnym środowisku

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Elologii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Menedżerska » Wydział Menedzerski

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Menedżerska

  Czytaj więcej »

 • Environmental Management (zarządzanie środowiskiem)

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • International Business Program (zarządzanie międzynarodowe)

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie Informacją

  Jednostka prowadząca:
  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie jakością i audyt wewnętrzny

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie zasobami IT

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

  Czytaj więcej »

 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanizacji

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanizacji

  Czytaj więcej »

 • Biznes i przywództwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanizacji

  Czytaj więcej »

 • ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Obrony Narodowej » Wydział Zarządzania i Dowodzenia

  Czytaj więcej »

Kielce

Tarnów

Chorzów

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Biznes międzynarodowy

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna Wschód-Zachód, Wydział zamiejscowy

  Czytaj więcej »

Gorzów Wielkopolski

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim » Instytut Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Biłgoraj

 • Wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości

  Jednostka prowadząca:
  Kolegium Pracowników służb społecznych

  Czytaj więcej »

Lubin

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Łuków

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji

  Czytaj więcej »

Konin

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie jakością

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie kadrami i prawo pracy

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

Jarosław

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu » Instytut Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Dąbrowa Górnicza

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego » Wydział Społeczno-medyczny

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie Placówkami Ochrony Zdrowia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego » Wydział Społeczno-medyczny

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Przedsiębiorczość i inwestycje

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka nieruchomościami

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Managment Instytucji Publicznych i Public Relations

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Nauk o Żywieniu i Rybactwa

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie kryzysem indywidualnym

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

  Czytaj więcej »

Ruda Śląska

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

Elbląg

Chełm

Sosnowiec

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanitas » Wydział Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Żory

Żywiec

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu » Wydział zamiejscowy w Żywcu

  Czytaj więcej »

Olkusz

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu » Wydział zamiejscowy w Olkuszu

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Organizacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Rybnik

Sochaczew

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

  Czytaj więcej »

Otwock

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Ostrołęka

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna

  Czytaj więcej »

Józefów

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

  Czytaj więcej »

Radom

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlowa

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach

  Czytaj więcej »

 • Menadzęr Produkcji i przetwórstwa mięsa

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach

  Czytaj więcej »

Koszalin

 • Zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget