LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951952
W tym dzisiaj: 76

Unikalnych odwiedzin: 116899
W tym dzisiaj: 28

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Opis

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada wiedzę w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Absolwent jest przygotowany do: zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem inżynierii produkcji; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę inżynierską z wybranego zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi; projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; oceny osiąganych wyników; kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego; marketingu; logistyki i dystrybucji; zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi; rozwiązywania zadań technologicznych; zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania; podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach; podejmowania działalności gospodarczej; kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości; organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych; doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent powinien umieć współpracować z ludźmi oraz być przygotowany do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją w wybranym zakresie; jednostkach projektowych i doradczych; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne; instytutach naukowobadawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania.

Przedmioty

Studia pierwszego stopnia

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: Matematyki, statystyki i badań operacyjnych, Fizyki lub chemii, Mikro- i makroekonomii, Prawa gospodarczego, Marketingu, Ekologii i zarządzania środowiskowego

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: Zarządzania, Finansów i rachunkowości oraz rachunku kosztów dla inżynierów, Zarządzania produkcją i usługami, Zarządzania jakością i bezpieczeństwem, Logistyki w przedsiębiorstwie, Nauki o materiałach, Projektowania inżynierskiego i grafiki inżynierskiej, Procesów produkcyjnych, Automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, Metrologii, Informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich

Studia drugiego stopnia

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: Zarządzania strategicznego, Organizacji systemów produkcyjnych, Zintegrowanych systemów zarządzania, Prognozowania i symulacji w przedsiębiorstwie, Zarządzania projektem i innowacjami, Systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą

Gdzie?

Bydgoszcz

 • Inżynieria Zarządzania

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa » Wydział Finansów i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Bydgoska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

Nysa

 • Zarządzanie i Inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Zarządzania

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

  Czytaj więcej »

Opole

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI

  Czytaj więcej »

Wałcz

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki » Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej » Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

  Czytaj więcej »

Nowy Sącz

Wrocław

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny » Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu » Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

  Czytaj więcej »

Kielce

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

  Czytaj więcej »

Oświęcim

Bytom

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomii I Administracji

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu » Wydział Towaroznawstwa

  Czytaj więcej »

Gniezno

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Lubin

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Inżynierii Produkcji

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Wałbrzych

 • ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA*

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Czytaj więcej »

Szczecin

Warszawa

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Elologii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Wydział Inżynierii Produkcji

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

Cieszyn

 • Zarządzanie i inżynieria

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu » Wydział zamiejscowy w Cieszynie

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Organizacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Organizacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Koszalin

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget