LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1041665
W tym dzisiaj: 823

Unikalnych odwiedzin: 126667
W tym dzisiaj: 166

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Średniowiecze w pigułce

 

Średniowiecze w pigułce

Średniowiecze w pigułce

Czyli co o literaturze średniowiecza każdy szanujący się maturzysta wiedzieć powinien.


 

 • Średniowiecze to najdłuższa, bo obejmująca aż pięć wieków, epoka w dziejach nowożytnej Europy.

W Europie trwało od V do XV wieku:

Początek: - 476 r. – upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego;

Koniec: - 1450 r. – wynalezienie druku przez Gutenberga;

- 1453 r. – upadek Konstantynopola;

- 1492 r. – odkrycie Ameryki przez Kolumba;

W Polsce:

Początek: - 966 r. – przyjęcie chrztu przez Mieszka I;

Koniec: - 1474 r. – ukazuje się pierwszy druk w Polsce;

 

 • Kulturę średniowiecza zdominowały dwa stany: duchowieństwo i rycerstwo. Dlatego za symbole tego okresu uznajemy krzyż i miecz.

 • Najwyższą wartością w średniowieczu był Bóg. Przyporządkowanie się Stwórcy, życie w ubóstwie, poświęcenie wszystkich ludzkich uciech – to wartości wyznawane w tym okresie. Średniowieczna Europa to teocentryzm, czyli przekonanie, że w centrum życia człowieka znajduje się Bóg (Theos).

 • Okres średniowiecza to także kształtowanie się kultury rycerskiej. Wykształcił się ideał rycerza – rycerze Okrągłego Stołu, Roland czy król Karol Wielki to ważne postacie.

 • Feudalizm, czyli ustrój społeczno-polityczny średniowiecza, dzieli społeczeństwo na stany: szlachecki, duchowny, mieszczański i chłopski.

 • Średniowiecze to epoka uniwersalna. Ma jedną wiarę, oficjalny język (łacina) oraz wspólne zwierzchnictwo papieskie (Watykan).

 • Literaturę owładnął motyw śmierci, danse macabre. Jest to przekonanie, że każdy człowiek jest równy wobec śmierci, niezależnie od przynależności do stanu. Postać śmierci to jedna z najtrwalszych antropomorfizacji średniowiecza.

 • Trzy najważniejsze gatunki średniowiecza to epika (epos rycerski), hagiografia (żywoty świętych), kroniki (historiografia).

 • Anonimowość w sztuce to kolejna cecha średniowiecza. Autorzy nie podpisując swoich dzieł stawiali na pierwszym miejscu treść utworów, ich wartość merytoryczną, nie dążyli do sławy.

 • Średniowiecze to głęboka wiara w cuda, symbole, magię. Człowiek wyjaśniał sobie w ten sposób zagadki świata. Dużą wagę przypisywano,na przykład liczbom (szczególna moc siódemki: siedem grzechów głównych, siedem sakramentów siedem błogosławieństw).

 

Najważniejsze średniowieczne dzieła:

 • Pieśń o Rolandzie

 • Pieśń o Cydzie

 • Dzieje Tristana i Izoldy

 • Boskakomedia Dante Alighieri

 • WielkiTestament FrancoisVillon

 • ZłotalegendaJakubdaVoragineżywotyświętych

 • KronikapolskaG.Anonim

 • KronikapolskaWincentyKadłubek

 • HistoriaPolskiJ. Długosz

 • Bogurodzica

 • Lament świętokrzyski

 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

 • Kazania świętokrzyskie

  Paulina Adamowicz

14/10/2014 09:15:18
Liczba wyświetleń: 13860
 
 

Komentarze

Brak komentarzy

 
 

Dodaj Komentarz

Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA oraz odblokować możliwość oceniania zaloguj się!

Komentarz:
 
Face Upward - Widget