LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 935432
W tym dzisiaj: 1252

Unikalnych odwiedzin: 114672
W tym dzisiaj: 325

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki zamawiane 2013

 

Kierunki zamawiane 2013

Kierunki zamawiane 2013

Co to są kierunki zamawiane?

Jest to lista kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych ustanowiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Działanie to ma na celu zapewnienie wystarczającej podaży odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych, realizowane w ramach Poddziałania 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program pilotażowy "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych" rozpoczął się 1 października 2008 roku na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbary Kudryckiej o ogłoszeniu konkursu z 2 lipca 2008.

W skrócie

Do 50% najlepszych studentów na kierunkach zamawianych dostaje comiesięczne stypendium w wysokości 1000 zł. Na pierwszym semestrze stypendyści wybierani są na podstawie konkursu świadectw maturalnych, na kolejnych semestrach dofinansowanie trafi do studentów mających najlepsze wyniki w nauce.

Geneza projektu

Od ostatnich kilkunastu lat w Polsce widoczne było zachwianie proporcji pomiędzy absolwentami kierunków humanistycznych, a osobami z wykształceniem technicznym i matematyczno-przyrodniczym. Rynek pracy nasycony został humanistami, podczas gdy absolwenci nauk ścisłych są obecnie najbardziej pożądani przez pracodawców i odgrywać mogą istotną rolę w pobudzaniu rozwoju tych gałęzi gospodarki, które mają szczególny wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej Polski. Badania rynku pracy w Polsce potwierdzają rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Powszechnie wiadomo, że problem deficytu niektórych zawodów i specjalności to wynik niedopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. W takiej sytuacji MNiSW za konieczne uznało podejmowanie działań zmierzających do podniesienia popularności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, co przyczyni się do zwiększenia grona studentów na kierunkach ścisłych. Można to osiągnąć m.in. poprzez zamawianie studiów istotnych dla rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, a także poprzez zamawianie specjalności na tych kierunkach.

Główne założenia

Program zakłada m.in. motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów wysokości 1000 zł oraz dofinansowanie uczelni, które prowadzą wspomniane kierunki aby mogły podnieść atrakcyjność kształcenia organizując dla studentów min. kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki, kursy z języka angielskiego, obozy naukowe, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów. Uczelnie biorące udział w projekcie oferują również nauczanie metodą e-learning, finansują udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych. Studenci biorą udział w specjalistycznych kursach komputerowych oraz mają dostęp do najnowszych programów komputerowych, mogą korzystać z wiedzy oraz doświadczenia matematyków i ekspertów pracujących w bankach, instytucjach finansowych, informatycznych i laboratoriach. Aby dodatkowo wzbogacić ofertę kierunków zamawianych na wykłady zapraszani są znani profesorowie z zagranicy.

Kierunki zamawiane w roku 2014

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka zapowiedziała, że: W roku 2013 skupimy się na analizie wyników programu kierunków zamawianych. Przeprowadzimy badania rynku pracy i sprawdzimy, w jakich branżach pracodawcy poszukują dobrze wykształconych absolwentów. Na tej podstawie powstanie nowa, być może zmieniona lista kierunków zamawianych. W 2014 roku ogłoszone zostaną kolejne konkursy dla uczelni.

Lista kierunków zamawianych w roku 2013

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • Fizyka Medyczna - II stopnia
 • Fizyka Techniczna - II stopnia
 • Inżynieria Środowiska - II stopnia
 • Ochrona Środowiska - II stopnia
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Budownictwo - inżynierskie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Inżynieria Środowiska - II stopnia
 • Matematyka - II stopnia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia - II stopnia
 • Informatyka - II stopnia
 • Informatyka - licencjackie
 • Matematyka - II stopnia
 • Matematyka - licencjackie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona Środowiska - II stopnia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Informatyka - II stopnia
 • Matematyka - II stopnia
 • Ochrona Środowiska - II stopnia
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biotechnologia - II stopnia
Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria Nanostruktur - licencjackie
 • Matematyka - II stopnia
 • Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie - licencjackie
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Informatyka - II stopnia
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Informatyka - II stopnia
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Budownictwo - inżynierskie
 • Wzornictwo - licencjackie
11/07/2011 17:59:17
Liczba wyświetleń: 7931
 
 

Komentarze

2011-07-12 11:31:01

Autor: ~gość
Ocena autora: -

wzornictwo? wtf?!

2011-07-14 15:01:16

Autor: ~gość
Ocena autora: -

Dzięki! tego właśnie szukałem!! szkoda ze tak późno na Waszą stronę trafiłem :(

 
 

Dodaj Komentarz

Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA oraz odblokować możliwość oceniania zaloguj się!

Komentarz:
 
WYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 935432
W tym dzisiaj: 1252

Unikalnych odwiedzin: 114672
W tym dzisiaj: 325

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 
Face Upward - Widget