LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1167355
W tym dzisiaj: 1266

Unikalnych odwiedzin: 145314
W tym dzisiaj: 210

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Uczelnie » uniwersytety (Lublin) » Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin
-
-
tel. (81) 445-41-74
fax
 

Opis

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia Lublina, zajmująca szczególne miejsce w tworzeniu kultury polskiej, otwarta na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Podstawową misją Uniwersytetu, jak o tym mówi szerzej jego Statut, jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie  i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”. Odniesienie do Boga, wpisane w misję uniwersytetu katolickiego, czyni zeń szczególną wspólnotę profesorów i studentów, universitas magistrorum et scholarium, złączonych tą samą miłością mądrości. Łączy ich radość poszukiwania prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy, jej odkrywanie i wierne głoszenie. Na specyfikę Uczelni składają się następujące czynniki: określony kształt prawny, instytucjonalne powiązanie z Kościołem i jego nauczaniem; naukowe penetrowanie obszarów takich jak: wiara, religia, filozofia, Kościół, etyka, społeczna nauka Kościoła, nauki o rodzinie, najgłębiej i w miarę szeroko rozumiana humanistyka.

Jesteśmy Uczelnią otwartą, gdyż w jej murach jest także miejsce dla przedstawicieli innych religii a także dopiero poszukujących Boga. Obecność uniwersytetu katolickiego jest niezbędna dla rozwoju myśli chrześcijańskiej, która ze swej istoty pomaga człowiekowi w dopełnieniu jego sensu życia. Wysoki poziom naukowy Uniwersytetu, który jest dorobkiem wielu pokoleń jego profesorów i studentów, badania na najwyższym poziomie oraz wychowywanie młodych ludzi ku wartościom stanowią priorytety naszej Uczelni.

Kierunki

 • Administracja

  Należy do grupy kierunków administracja

  Kierunek prowadzony przez: Instytutu Prawa

  Czytaj więcej »

 • Analityka społeczna i internetowa

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Architektura krajobrazu

  Należy do grupy kierunków architektura krajobrazu

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Należy do grupy kierunków bezpieczeństwo narodowe

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Należy do grupy kierunków biotechnologia

  Czytaj więcej »

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Należy do grupy kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Edytorstwo

  Należy do grupy kierunków Pozostałe

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Należy do grupy kierunków ekonomia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Europeistyka

  Należy do grupy kierunków europeistyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Filologia - sinologia

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia germańska

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia klasyczna

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia niderlandzka

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia polska

  Należy do grupy kierunków filologia polska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia romańska

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia słowiańska

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filozofia

  Należy do grupy kierunków filozofia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filozofii

  Czytaj więcej »

 • Gerontologia społeczna

  Należy do grupy kierunków Pozostałe

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Należy do grupy kierunków gospodarka przestrzenna

  Czytaj więcej »

 • Historia

  Należy do grupy kierunków historia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Historia sztuki

  Należy do grupy kierunków historia sztuki

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria środowiska

  Należy do grupy kierunków inżynieria środowiska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria materiałowa

  Należy do grupy kierunków inżynieria materiałowa

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

  Czytaj więcej »

 • Językoznawstwo

  Należy do grupy kierunków Pozostałe

  Czytaj więcej »

 • Kognitywistyka

  Należy do grupy kierunków Pozostałe

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filozofii

  Czytaj więcej »

 • Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

  Należy do grupy kierunków turystyka i rekreacja

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo

  Należy do grupy kierunków kulturoznawstwo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filozofii

  Czytaj więcej »

 • Literaturoznawstwo

  Należy do grupy kierunków Pozostałe

  Czytaj więcej »

 • Matematyka

  Należy do grupy kierunków matematyka

  Czytaj więcej »

 • Muzykologia

  Należy do grupy kierunków muzykologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Teologii

  Czytaj więcej »

 • Nauki o rodzinie

  Należy do grupy kierunków nauki o rodzinie

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Teologii

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Należy do grupy kierunków pedagogika

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika specjalna

  Należy do grupy kierunków pedagogika specjalna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Politologia

  Należy do grupy kierunków politologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Należy do grupy kierunków praca socjalna

  Czytaj więcej »

 • Prawo

  Należy do grupy kierunków prawo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Prawo kanoniczne

  Należy do grupy kierunków prawo kanoniczne

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Prawo w biznesie

  Należy do grupy kierunków prawo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Psychologia

  Należy do grupy kierunków psychologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Retoryka stosowana

  Należy do grupy kierunków Pozostałe

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filozofii

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Należy do grupy kierunków socjologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Stosunki międzynarodowe

  Należy do grupy kierunków stosunki międzynarodowe

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Teologia

  Należy do grupy kierunków teologia

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Teologii Fundamentalnej

  Czytaj więcej »

 • Turystyka kulturowa

  Należy do grupy kierunków turystyka i rekreacja

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Wiedza o teatrze

  Należy do grupy kierunków wiedza o teatrze

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Należy do grupy kierunków zarządzanie

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

  Należy do grupy kierunków zarządzanie

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Rekrutacja

 1. Kandydat na studia doktoranckie w KUL musi spełnić szczegółowe warunki kwalifikacji na wybrany przez siebie kierunek studiów doktoranckich.
 2. Liczbę miejsc na I roku studiów doktoranckich ustala Rektor.
 3. Dziekani do 30 czerwca podają do publicznej wiadomości planowaną liczbę miejsc oraz termin przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 4. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie przeprowadza komisja powołana przez radę wydziału do dnia 20 września.
 5. Kandydat zakwalifikowany na studia doktoranckie w KUL zobowiązany jest w terminie do dnia 30 września złożyć oświadczenie o podjęciu studiów doktoranckich pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.
 6. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia doktoranckie przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 7. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Rektor.

Wydarzenia

Galeria

Filmy

 
 

Atuty

Opinie

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz

Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA zaloguj się!

 123456
Jak oceniasz kadrę?
Jak oceniasz atmosferę?
Jak oceniasz jakość przekazywanej wiedzy?
Jak oceniasz lokalizację?
Jak oceniasz wypozażenie pracowni?
Ocena ogólna
Komentarz:

Zawody

Sylwetka absolwenta

Artykuły

 

Tagi:

Face Upward - Widget