LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1162259
W tym dzisiaj: 1785

Unikalnych odwiedzin: 144644
W tym dzisiaj: 236

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Uczelnie » techniczne (Kraków) » Politechnika Krakowska

 

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
-
-
http://www.rekrutacja.pk.edu.pl
tel. 12 628 22 22
fax 12 628 20 71
 

Opis

Misją Politechniki Krakowskiej, jako państwowej, publicznej, autonomicznej uczelni akademickiej jest szerzenie wiedzy opartej o badania naukowe prowadzone przez jej pracowników.
Zachowując tradycje akademickie i sprawdzone struktury organizacyjne, badania naukowe i wynikająca stąd dydaktyka - powinny się koncentrować na wybranych kierunkach, znaczących zarówno z punktu widzenia poznawczego w skali światowej jak i dla gospodarki Kraju. U progu pierwszego 10-lecia XXI wieku za takie kierunki, możliwe do podjęcia w Politechnice Krakowskiej uznaje się: ochronę środowiska, energetykę, komunikację i technologie informacyjne. Kierunki te powinny przenikać działalność wszystkich wydziałów i sprzyjać tworzeniu - w razie potrzeby - nowych instytucji w ramach Uczelni. Badania naukowe powinny być prowadzone przede wszystkim w oparciu o środki uzyskiwane z zewnątrz Uczelni (granty krajowe i międzynarodowe, współpraca z przemysłem); środki rządowe przyznawane Uczelni centralnie na badania naukowe powinny być wykorzystywane bezpośrednio dla pokrywaniakosztów rzeczowych i osobowych związanych z realizacją badań naukowych. Szczególny nacisk powinien być położony na wykorzystanie badań prowadzących do efektywnego transferu technologii pomiędzy Uczelnią a przemysłem.
Edukacja powinna mieć charakter podstawowy, umożliwiający absolwentom podejmowanie w przyszłości pracy w zawodach, które obecnie nie istniejąc, mogą się pojawić w wyniku rozwoju cywilizacyjnego. W tym kontekście, nacisk powinien być położony na rozwijanie umiejętności samokształcenia się studentów i przygotowania do uczenia się ustawicznego, z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Równocześnie, studenci przejmując na siebie zadanie uczenia się powinni mieć zapewniony większy kontakt osobisty z nauczycielami, co może wymagać redukcji zajęć obowiązkowych i odchodzenia od tradycyjnego podziału zajęć na wykłady, ćwiczenia, projekty, laboratoria i seminaria.
Wykorzystanie wysokiego potencjału naukowego pracowników Uczelni i troska o jego dalszy wzrost powinna prowadzić do jak najwcześniejszego włączania studentów w prace badawcze, co wymaga przesunięcia punktu ciężkości nauczania z podstawowego (studia inżynierskie) na studiowanie na wyższych poziomach (studia magisterskie i doktoranckie).
Uczelnia, jako instytucja wyższej użyteczności publicznej, musi również dbać o tworzenie atmosfery sprzyjającej podnoszeniu ogólnego poziomu kulturowego, poprzez humanizację studiów i wymaganie od jej absolwentów znajomości języków obcych i języka ojczystego, a także ojczystej historii i kultury.

Kierunki

  Rekrutacja

  Wydarzenia

  Dzień Wynalazków na Politechnice Krakowskiej

  Politechnika Krakowska

  Najciekawsze innowacyjne rozwiązania oraz wynalazki, które zdobyły nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych wystawach, zostaną zaprezentowane podczas pierwszej edycji Dnia Wynalazków na Politechnice Krakowskiej. Wydarzenie odbędzie się 28 kwietnia na kampusie przy ul. Warszawskiej w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia”, od godz. 11.00 do 14.00. Uroczyste otwarcie o godz. 12.00. Wstęp wolny.

  Galeria

  Miniatura Politechnika Krakowska Miniatura Politechnika Krakowska Miniatura Politechnika Krakowska Miniatura Politechnika Krakowska

  Filmy

   
   

  Sylwetka absolwenta

  Artykuły

  Atuty

  Opinie

  Komentarze

  Brak komentarzy

  Dodaj Komentarz

  Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA zaloguj się!

   123456
  Jak oceniasz kadrę?
  Jak oceniasz atmosferę?
  Jak oceniasz jakość przekazywanej wiedzy?
  Jak oceniasz lokalizację?
  Jak oceniasz wypozażenie pracowni?
  Ocena ogólna
  Komentarz:

  Zawody

   

  Tagi: PK,, WIS,, WIiTCh,, WB,, WM,, WFiI,

  Face Upward - Widget