LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1053991
W tym dzisiaj: 1210

Unikalnych odwiedzin: 128985
W tym dzisiaj: 377

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Uczelnie » techniczne (Opole) » Politechnika Opolska

 

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76
45-758 Opole
-
-
tel. +48 77 449 80 00
fax
 

Opis

Politechnika Opolska funkcjonująca mocą ustawy od dnia 1 września 1996 r. swoimi początkami sięga roku 1959. Wtedy powołany został w Opolu Punkt Konsultacyjny Politechniki Śląskiej, na którym systemem wieczorowym studia rozpoczęli studenci na kierunkach mechanicznym i elektrycznym. W następnym roku akademickim uruchomiony zostaje trzeci kierunek studiów - budownictwo ogólne i przemysłowe, a po pięciu latach pierwsi absolwenci otrzymują dyplomy inżynierskie. Systematycznie rozbudowywana jest baza materialna, powstają kolejne, coraz lepiej wyposażone laboratoria. W następnych latach trwają prace nad powstaniem biblioteki, prenumerowane są czasopisma krajowe i zagraniczne. Do roku 1965/66 w PK wydano łącznie na Wydziale Mechanicznym, Wydziale Elektrycznym i Wydziale Budowlanym 202 dyplomy inżynierskie, liczba studiujących przekroczyła 500, a kadra pracowników naukowo-dydaktycznych liczyła około 100 osob. To było podstawą do przekształcenia PK w samodzielną uczelnię techniczną na Śląsku Opolskim, co nastąpiło w dniu 1 czerwca 1966 roku, kiedy to powstała Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu. Wkrótce też wzniesione zostają na terenie przyszłego osiedla akademickiego domy studenta, stołówka studencka i nowy obiekt dla Wydziału Mechanicznego, który staje się zarazem siedzibą władz całej uczelni.
Systematycznie rozbudowywana baza materialna i wzrastająca liczba wysoko kwalifikowanej kadry naukowej sprawiają, że młoda uczelnia uzyskuje w roku 1974 prawo nadawania swoim absolwentom tytułu magistra inżyniera. Pracownicy uczelni uczestniczą w licznych konferencjach i sympozjach, w czasopismach naukowych wzrasta liczba zamieszczanych publikacji. We własnym Dziale Wydawnictw ukazują się skrypty dla studentów, zeszyty naukowe i monografie. Od roku 1981 Wydział Budownictwa posiada prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

W uczelni powstają nowe kierunki studiów i studia podyplomowe, a od powstania Wyższej Szkoły Inżynierskiej, czyli od roku 1966 ponad 7000 osób uzyskało dyplom ukończenia studiów.

Rośnie nie tylko liczba studentów, decydujących się na kształcenie w Politechnice, coraz więcej pracuje w niej nauczycieli akademickich (Politechnika Opolska zatrudnia ponad 740 pracowników, w tym 375 to nauczyciele akademiccy).

Szczególnie w ostatnich latach na szeroką skalę rozwinęły się badania naukowe, które pracownicy realizują bardzo często we współpracy z zagranicznymi ośrodkami (Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, Uniwersytet Technologiczny w Kuopio, Instytut Materiałów Budowlanych w Biełgorodzie, Wyższa Szkoła Techniczna w Brnie, Instytut Politechniczny w Odessie, Instytut Inżynieryjno-Budowlany MIST w Moskwie, Instytut Przemysłu Spożywczego w Odessie, Techniczna Szkoła Zawodowa w Stuttgarcie, Wysoka Skola Bańska w Ostrawie, Ukraińska Akademia Nauk i Uniwersytet Lwowski) oraz z różnymi przedsiębiorstwami, które wdrażają osiągnięcia naukowe, aby unowocześnić cykl produkcyjny i poprawić jakość oraz wydajność pracy. Efektem badań niejednokrotnie są nowatorskie rozwiązania i wynalazki, które, po zgłoszeniu do Urzędu Patentowego, uzyskują ochronę patentową (uzyskano ponad 200 praw wyłącznych).

Nauczyciele akademiccy prowadzą badania, finansowane przez Komitet Badań Naukowych, biorą także udział w programach edukacyjnych i badawczych o zasięgu międzynarodowym, np. CEEPUS, TEMPUS, COPERNICUS, LEONARDO DA VINCI, złożono wnioski do programu SOCRATES - ERASMUS.

Pracownicy uzyskują prestiżowe stypendia zagraniczne Fundacji Boscha, Humboldta, DAAD, British Council, IREX, Departamentu Stanu USA i inne.

Studenci i pracownicy PO mają dostęp do sieci Internet, gdzie PO ma własną stronę WWW. W ostatnim czasie, jeszcze jako WSI w Opolu, Uczelnia była organizatorem prestiżowych międzynarodowych konferencji: XI międzynarodowego Sympozjum nt. Exoelectron emission and aplication oraz Konferencji nt. Metod oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów zorganizowanej wraz z WST w Brnie oraz VSB w Ostrawie.

Na podstawie wizytacji Uczelni dokonanej przez oficjalną delegację FEANI (Federaction Europenne d\'Associations Nationales d\'Ingenieurs) opolska uczelnia techniczna wpisana została do europejskiego Indeksu FEANI uzyskując międzynarodowe uznanie, co absolwentom daje prawo do ubiegania się o tytuł zawodowy ,,inżyniera europejskiego - EUR ING\'\', z czego kilku już skorzystało.

Absolwenci Uczelni znajdują zatrudnienie w gospodarce krajowej, obejmują kierownicze stanowiska i odnoszą sukcesy zawodowe, a co najmniej 300 z nich pracuje w Zachodniej Europie i USA w renomowanych firmach i uczelniach.

W listopadzie 1994 roku władze Uczelni złożyły w Ministerstwie Edukacji Narodowej formalny wniosek o przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu w Politechnikę Opolska. Pomyślne zakończenie formalnej procedury nastąpiło w sierpniu 1996 r. po zatwierdzeniu stosownej ustawy przez Parlament i Prezydenta RP.

Studenci pragnący rozwijać swoje zainteresowania realizować mogą to w kilku prężnie działających kołach naukowych. Od maja 1991 roku w Uczelni wydawany jest biuletyn informacyjny ,,Wiadomości Uczelniane\'\', miesięcznik adresowany głównie do pracowników i studentów, choć dociera on także do szkół średnich i wszystkich ważniejszych jednostek gospodarczych i instytucji w regionie. Od 1969 roku działa w środowisku Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej (poprzednio WSI w Opolu), którego celem jest wspieranie w różnej formie Uczelni i studentów. Towarzystwo od kilku już lat funduje dla wyróżniającego się w nauce studenta roczne stypendium nazwane imieniem wybitnego śląskiego uczonego, byłego rektora Uczelni - prof. Oswalda Matei.

Kierunki

 • administracja

  Należy do grupy kierunków administracja

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • architektura

  Należy do grupy kierunków architektura i urbanistyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Budownictwa

  Czytaj więcej »

 • automatyka i robotyka

  Należy do grupy kierunków automatyka i robotyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • –energetyka

  Należy do grupy kierunków energetyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • –inżynieria środowiska

  Należy do grupy kierunków inżynieria środowiska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • –mechatronika

  Należy do grupy kierunków mechatronika

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • budownictwo

  Należy do grupy kierunków budownictwo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Budownictwa

  Czytaj więcej »

 • ekonomia

  Należy do grupy kierunków ekonomia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • elektronika przemysłowa

  Należy do grupy kierunków elektronika i telekomunikacja

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • elektrotechnika

  Należy do grupy kierunków elektrotechnika

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • fizjoterapia

  Należy do grupy kierunków fizjoterapia

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Fizjoterapii

  Czytaj więcej »

 • informatyka

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • inżynieria bezpieczeństwa

  Należy do grupy kierunków inżynieria bezpieczeństwa

  Kierunek prowadzony przez: WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI

  Czytaj więcej »

 • inżynieria chemiczna i procesowa

  Należy do grupy kierunków inżynieria chemiczna i procesowa

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • logistyka

  Należy do grupy kierunków logistyka

  Kierunek prowadzony przez: WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI

  Czytaj więcej »

 • mechanika i budowa maszyn

  Należy do grupy kierunków mechanika i budowa maszyn

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Należy do grupy kierunków stosunki międzynarodowe

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • technologia żywności i żywienia człowieka

  Należy do grupy kierunków technologia żywności i żywienie człowieka

  Kierunek prowadzony przez: WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI

  Czytaj więcej »

 • technologie energetyki odnawialnej

  Należy do grupy kierunków energetyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • transport

  Należy do grupy kierunków transport

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • turystyka i rekreacja

  Należy do grupy kierunków turystyka i rekreacja

  Kierunek prowadzony przez: INSTYTUT TURYSTYKI i REKREACJI

  Czytaj więcej »

 • wychowanie fizyczne

  Należy do grupy kierunków wychowanie fizyczne

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Wychowania Fizycznego

  Czytaj więcej »

 • zarządzanie

  Należy do grupy kierunków zarządzanie

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

  Należy do grupy kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji

  Kierunek prowadzony przez: WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI

  Czytaj więcej »

Rekrutacja

Wydarzenia

Galeria

Filmy

 
 

Artykuły

Atuty

Opinie

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz

Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA zaloguj się!

 123456
Jak oceniasz kadrę?
Jak oceniasz atmosferę?
Jak oceniasz jakość przekazywanej wiedzy?
Jak oceniasz lokalizację?
Jak oceniasz wypozażenie pracowni?
Ocena ogólna
Komentarz:

Zawody

Sylwetka absolwenta

 

Tagi:

Face Upward - Widget