LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1050923
W tym dzisiaj: 442

Unikalnych odwiedzin: 128073
W tym dzisiaj: 64

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Uczelnie » techniczne (Gliwice) » Politechnika Śląska

 

Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
-
-
tel. (32) 237 17 58
fax -
 

Opis

Politechnika Śląska pełni misję odkrywania i przekazywania prawdy poprzez nauczanie i wychowanie młodzieży, badania naukowe oraz kształcenie kadr naukowych. Uczelnia działa w oparciu o zasady pluralizmu, wolności nauki i poszanowania odrębności światopoglądowych. Uczestnicząc w rozwoju nauki, techniki i kultury, kształtuje ona w swej społeczności przejawy patriotyzmu, obywatelskiej odpowiedzialności, społecznej aktywności, wzajemnego szacunku, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości i umiłowania prawdy oraz propaguje dobre obyczaje w nauce. Celem Politechniki Śląskiej jest umożliwienie studentom, doktorantom i pracownikom rozwoju intelektualnego oraz stworzenie społeczności akademickiej możliwości uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego. Ponadto Uczelnia dba o zachowanie zdrowia, prawidłowy rozwój fizyczny studentów i pracowników, umożliwia rozwój kultury fizycznej i czynne uprawianie sportu oraz rekreację, także w ramach zorganizowanych zajęć dla studentów.

Wydziały

Kierunki

 • Administracja

  Należy do grupy kierunków administracja

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Organizacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Architektura i urbanistyka

  Należy do grupy kierunków architektura i urbanistyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Architektury

  Czytaj więcej »

 • Architektura wnętrz

  Należy do grupy kierunków architektura wnętrz

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Architektury

  Czytaj więcej »

 • Autoamtyka i robotyka

  Należy do grupy kierunków automatyka i robotyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Automatyka i robotyka

  Należy do grupy kierunków automatyka i robotyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Należy do grupy kierunków biotechnologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Należy do grupy kierunków biotechnologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Należy do grupy kierunków biotechnologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Należy do grupy kierunków budownictwo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Budownictwa

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo w j. angielskim

  Należy do grupy kierunków budownictwo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Budownictwa

  Czytaj więcej »

 • Chemia

  Należy do grupy kierunków chemia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Elektronika i Telekomunikacja

  Należy do grupy kierunków elektronika i telekomunikacja

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Elektrotechnika

  Należy do grupy kierunków elektrotechnika

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Elektrotechnika i telekomunikacja

  Należy do grupy kierunków elektronika i telekomunikacja

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Energetyka

  Należy do grupy kierunków energetyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Czytaj więcej »

 • Energetyka

  Należy do grupy kierunków energetyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Górnictwo i Geologia

  Należy do grupy kierunków górnictwo i geologia

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Geologii Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Matematyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Informatyka Przemysłowa - Profil Praktyczny

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Katedra Zarządzania i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka stosowana - makrokierunek

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach - makrokierunek

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria Bezpieczeństwa

  Należy do grupy kierunków inżynieria bezpieczeństwa

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria Bezpieczeństwa

  Należy do grupy kierunków inżynieria bezpieczeństwa

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Geologii Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria biomedyczna

  Należy do grupy kierunków inżynieria biomedyczna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria chemiczna i procesowa

  Należy do grupy kierunków inżynieria chemiczna i procesowa

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria środowiska

  Należy do grupy kierunków inżynieria środowiska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria środowiska i energetyka - studia międzywydziałowe

  Należy do grupy kierunków inżynieria środowiska

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria materiałowa

  Należy do grupy kierunków inżynieria materiałowa

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria materiałowa

  Należy do grupy kierunków inżynieria materiałowa

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

  Czytaj więcej »

 • Logistyka

  Należy do grupy kierunków logistyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Organizacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Matematyka

  Należy do grupy kierunków matematyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Matematyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Mechanika i Budowa Maszyn

  Należy do grupy kierunków mechanika i budowa maszyn

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Czytaj więcej »

 • Mechanika i budowa maszyn

  Należy do grupy kierunków mechanika i budowa maszyn

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika

  Należy do grupy kierunków mechatronika

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika

  Należy do grupy kierunków mechatronika

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Metalurgia

  Należy do grupy kierunków metalurgia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

  Czytaj więcej »

 • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych - makrokierunek

  Należy do grupy kierunków inżynieria materiałowa

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Ochrona środowiska

  Należy do grupy kierunków ochrona środowiska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Należy do grupy kierunków socjologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Organizacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Studia międzykierunkowe w języku angielskim

  Należy do grupy kierunków inżynieria środowiska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Czytaj więcej »

 • Technologia chemiczna

  Należy do grupy kierunków technologia chemiczna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Technologia i inżynieria chemiczna

  Należy do grupy kierunków chemia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Teleinformatyka

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Transport

  Należy do grupy kierunków transport

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Transportu

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Należy do grupy kierunków zarządzanie

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Organizacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Należy do grupy kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Należy do grupy kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Należy do grupy kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Organizacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Rekrutacja

Rekrutacja na studia na Politechnice Śląskiej odbywa się drogą elektroniczną. Każdy rekrutujący się na studia powinien wejść na stronę www.rekrutacja.polsl.pl i zarejestrować się w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, zwanym w skrócie SOREK. Po wejściu na wskazaną stronę i zarejestrowaniu się kandydat otrzymuje swoje indywidualne konto z nazwą użytkownika oraz hasłem dostępu, dzięki którym uzyska dostęp do wszelkich informacji związanych z rekrutacją i będzie mógł przejść cały proces elektronicznej rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej.

 

Zapraszamy!

Aby wejść do systemu obsługi rekrutacji, kliknij tutaj.

 

Aby poznać naszą ofertę edukacyjną, kliknij tutaj.

Wydarzenia

Galeria

Filmy

 
 

Atuty

Opinie

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz

Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA zaloguj się!

 123456
Jak oceniasz kadrę?
Jak oceniasz atmosferę?
Jak oceniasz jakość przekazywanej wiedzy?
Jak oceniasz lokalizację?
Jak oceniasz wypozażenie pracowni?
Ocena ogólna
Komentarz:

Zawody

Sylwetka absolwenta

Artykuły

 

Tagi:

Face Upward - Widget