LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1162134
W tym dzisiaj: 1660

Unikalnych odwiedzin: 144634
W tym dzisiaj: 226

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Uczelnie » uniwersytety (Kraków) » Uniwersytet Jagielloński

 

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
-
-
tel. (12) 422 10 33
fax (12) 422 32 29
 

Opis

Uniwersytet Jagielloński posiada unikatową w Polsce strukturę. Wśród 15 wydziałów znajdują się trzy tworzące Collegium Medicum: Lekarski z Oddziałem Stomatologii, Farmaceutyczny i Ochrony Zdrowia. Oddzielone 1 stycznia 1950 roku wzorem sowieckim od Uniwersytetu wróciły one do swojej Alma Mater w 1993 roku. Był to do niedawna jedyny Uniwersytet polski posiadający wydziały medyczne, obecnie posiada je także Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Uniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także w języku angielskim na kilkunastu kierunkach. Na wszystkich kierunkach i specjalnościach wprowadzono europejski system punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Przyczynia się to wraz z rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelni na całym świecie do intensyfikacji mobilności studentów.

 

Coraz częstsze są studia i stałe wykłady w językach obcych oraz wykłady uczonych zagranicznych włączone do programu studiów, np. z zakresu matematyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w ramach Szkoły Praw Obcych (niemieckiego, amerykańskiego i francuskiego) na Wydziale Prawa i Administracji lub Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ. Zreformowano nauczanie języków obcych tworząc Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci UJ mają kończyć studia ze znajomością dwóch języków obcych, na co najmniej średnim poziomie. Warto wspomnieć tu, że uruchomiono lektorat z języka angielskiego dla studentów niewidomych i niedowidzących. Zajęcia prowadzone przez lektora przeszkolonego w Anglii uwzględniają specyfikę pracy ze studentami niepełnosprawnymi.

 

O poziomie naukowym Uniwersytetu świadczy fakt, że prawie wszystkie wydziały otrzymywały w ramach parametryzacji jednostek naukowych w kraju pierwszą kategorię, czyli najwyższą, w oficjalnym rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Młodzi pracownicy nauki i doktoranci z UJ uzyskują, co roku ponad 10% prestiżowych stypendiów przyznawanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w uznaniu poziomu ich badań naukowych.

 

Stary, omszały wielowiekową tradycją Uniwersytet Jagielloński jest równocześnie młodą, bardzo nowatorską uczelnią. Powstaje wielki i nowoczesny kampus, zwany III Kampusem, między Zakrzówkiem a Pychowicami, w odległości zaledwie 4 km od centrum. W 1999 roku otwarto w nim Centrum Badań Przyrodniczych UJ, w 2002 r. oddano do użytku z najnowocześniejszą w Polsce infrastrukturą naukowo-technologiczną gmach Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii oraz Instytutu Ochrony Środowiska. W 2005 roku otwarto gmach Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Rozbudowywana i modernizowana jest infrastruktura w ścisłym centrum Krakowa, w 2005 r. oddano do użytku Auditorium Maximum zespół sal wykładowych i pierwsze prawdziwe Centrum Kongresowe w Krakowie (budowa dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3.1. na kwotę 29,323,200 PLN). Dzięki temu UJ gości szereg międzynarodowych konferencji i kongresów, m.in. po raz pierwszy w Polsce i drugi w Europie środkowej zorganizowano w Krakowie Doroczną Konferencję Europejskiego Stowarzyszenia dla Kształcenia Międzynarodowego (European Association for International Education EAIE) w 2005 r. Spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (JCI), powołana przez Uniwersytet Jagielloński, pozyskała 40 milionów złotych z Funduszy Strukturalnych (SPO-WKP) na realizację projektu Utworzenia Parku i Inkubatora Technologii wyspecjalizowanego w dziedzinie Nauk Przyrodniczych (Life-Science). Projekt JCI to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie Środkowej, skierowane na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw hitech w sektorach biotechnologii i biomedycyny oraz na rozwój i komercyjne wdrożenia bioproduktów we współpracy z przemysłem. Inkubator uruchomiono w maju 2006 roku. Systematycznie rozwija się zainicjowany przez UJ Krakowski Park Technologiczny, który przyciągnął już szereg wiodących firm, w tym m.in. Motorolę. Trwa budowa dalszych gmachów dla wydziałów przyrodniczych i nauk ścisłych, a nadto dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W dalszym ciągu rozwijana jest informatyzacja uczelni, m.in. uruchomiono program USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) i zaczęto wydawać studentom legitymacje elektroniczne. Siedzibą rektora i dziekanów jest Collegium Novum, wybudowane w 1887 roku, położone przy Plantach, wśród innych budynków uniwersyteckich, tworzących krakowską "Quartier Latin". Najcenniejszym z nich jest Collegium Maius, pierwsze kolegium profesorów (od 1400 r.), a w XIX i na początku XX w. siedziba Biblioteki Jagiellońskiej. Mieszczące się tam unikatowe Muzeum UJ, z wyjątkowej rangi kolekcją starych instrumentów naukowych, pamiątek uniwersyteckich i galerią portretów profesorów, jedyną w Polsce stałą wystawą interaktywną, przypomina, że Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą polską instytucją, nieprzerwanie istniejącą, mimo wszelkich katastrof politycznych Polski.

Wydziały

Kierunki

 • Astrofizyka i Kosmologia

  Należy do grupy kierunków fizyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Fizyka

  Należy do grupy kierunków fizyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Studia Matematyczno-przyrodnicze

  Należy do grupy kierunków matematyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia

  Należy do grupy kierunków fizyka techniczna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

Rekrutacja

Ogólne zasady rekrutacji:   1. Polska nowa matura 2002-2009

     • historia (6)
      poziom podstawowy: 85% pkt
      poziom rozszerzony: 41% pkt
      (p6) = max {(1/2)*85, 41, min{(4/3)*0, 100}} = max {42.5, 41, 0} = 42.5

     • historia (6)
      poziom podstawowy: 78% pkt
      poziom rozszerzony: 49% pkt
      część w języku obcym: 65% pkt
      (p6) = max {(1/2)*78, 49, min{(4/3)*0, 100}} = max {39, 49, 0,} = 49

     • historia (6)
      poziom podstawowy: 97% pkt
      (p6) = max {(1/2)*97, 0, min{(4/3)*0, 100}} = max {48.5, 0, 0} = 48.5

     • historia (6)
      poziom rozszerzony: 52% pkt
      (p6) = max {(1/2)*0, 52, min{(4/3)*0, 100}} = max {0, 52, 0} = 52

     • język francuski (11)
      poziom rozszerzony: 41% pkt
      (p11) = max {(1/2)*0, 41, min{(4/3)*0, 100}} = max {0, 41, 0} = 41

     • język francuski (11)
      poziom dla szkół dwujęzycznych: 72% pkt
      (p11) = max {(1/2)*0, 0, min{(4/3)*72, 100}} = max {0, 0, 96} = 96
Wynik przedmiotowy (pi) z przedmiotu kwalifikacyjnego (i) ustala się wyłącznie na podstawie wyników pisemnych zewnętrznych części egzaminów maturalnych z tego przedmiotu, według wzoru:
(pi) = max {(1/2)*P, R, min{(4/3)*D, 100}}
gdzie P, R i D oznaczają wyniki ze świadectwa maturalnego uzyskane odpowiednio na poziomie:
P podstawowym,
R rozszerzonym,
D dla szkół dwujęzycznych – dotyczy wyłącznie wyników uzyskanych z egzaminów maturalnych z nowożytnych języków obcych (10), (11), (12), (14), (16), (17) zdawanych jako drugie języki nauczania w klasach dwujęzycznych, przy czym pod uwagę nie są brane wyniki uzyskane z części egzaminów w języku obcym z pozostałych przedmiotów, np. wynik z arkusza biologia po angielsku.

 

W każdym przypadku, wynik ze świadectwa uzyskany na danym poziomie bierze się pod uwagę w powyższym wzorze niezależnie od tego czy był to jedyny wynik z egzaminu z danego przedmiotu, czy też na świadectwie znajdują się również wyniki z tego samego przedmiotu uzyskane na innych poziomach.

 

Brak jakiegokolwiek wyniku na danym poziomie na świadectwie maturalnym jest przy obliczaniu wyniku przedmiotowego przyjmowany jako wynik równy 0 (zero).

 

Z powyższej formuły wynika, że wynik uzyskany na poziomie podstawowym daje dwa razy mniej punktów niż taki sam wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym. Ponadto, wynik ze świadectwa z nowożytnego języka obcego uzyskany na poziomie dwujęzycznym mnoży się przez (4/3), a w przypadku, gdy wynikiem takiego przemnożenia jest liczba większa niż 100 (sto), jako wynik przedmiotowy przyjmuje się liczbę 100 (sto).

 

Przykłady ustalenia wyników przedmiotowych na podstawie wyników na świadectwie maturalnym polskiej nowej matury:   1. Inne matury (polska stara matura, inne matury zagraniczne)Wynik przedmiotowy (pi) z przedmiotu kwalifikacyjnego (i) ustala się wyłącznie w oparciu o centralne egzaminy wstępne (CEW) organizowane w Uczelni. Egzaminy te są przeprowadzane za pomocą arkuszy maturalnych udostępnianych przez CKE z poszczególnych przedmiotów. Poziom, na jakim kandydat chce przystąpić do takiego CEW, jest wybierany przez kandydata podczas rejestracji na studia. Raz wskazany poziom danego przedmiotu zdawanego w ramach CEW, będzie brany pod uwagę w kwalifikacji na wszystkie wybrane przez kandydata kierunki studiów. Ustalenie wyniku przedmiotowego (pi) następuje po sprawdzeniu CEW, według reguł tożsamych z określonymi dla polskiej nowej matury w części A.

 

W szczególności, rezygnacja przez kandydata z przystąpienia do CEW z przedmiotu (i) powoduje ustalenie wyniku przedmiotowego (pi) równego 0 (zero). Ponadto, wynik uzyskany z CEW z danego przedmiotu obowiązuje w postępowaniach kwalifikacyjnych kandydata na wszystkie studia, na które kandydat dokonał rejestracji, a także może być wykorzystywany bez ograniczeń czasowych, np. podczas rekrutacji w latach następnych. W ostatnim przypadku, stosowne decyzje podejmuje kandydat podczas rejestracji na studia.

Wydarzenia

Zapraszamy na Dzień Otwarty UJ - 3 marca 2014 r.

Uniwersytet Jagielloński

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studiowaniem na NAJLEPSZEJ i NAJSTARSZEJ UCZELNI w Polsce na Dzień Otwarty, który odbędzie się 3 marca 2014 roku (poniedziałek). Wielu atrakcji można się spodziewać podczas organizowanego w dniu 3 marca br. Dnia Otwartego Uniwersytetu Jagiellońskiego - start o godzinie 9.00, miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33 w Krakowie (centrum miasta). Więcej informacji na stronie http://www.dzien-otwarty.uj.edu.

Galeria

Filmy

 
 

Sylwetka absolwenta

Artykuły

Atuty

Opinie

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz

Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA zaloguj się!

 123456
Jak oceniasz kadrę?
Jak oceniasz atmosferę?
Jak oceniasz jakość przekazywanej wiedzy?
Jak oceniasz lokalizację?
Jak oceniasz wypozażenie pracowni?
Ocena ogólna
Komentarz:

Zawody

 

Tagi:

Face Upward - Widget