LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1167250
W tym dzisiaj: 1161

Unikalnych odwiedzin: 145302
W tym dzisiaj: 198

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Uczelnie » uniwersytety (Kraków) » Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
-
-
tel. (12) 421 84 16
fax (12) 422 86 26
 

Opis

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) przejął tradycje zasłużonego dla kultury narodu i Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy i kontynuuje to dziedzictwo wieków pod opieką świętego Jana z Kęt, świętej Jadwigi Królowej oraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara.

Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu.
Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.
Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP - regulamin KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Obecnie UPJPII liczy blisko 3500 studentów i 327 pracowników (w tym 221 naukowo-dydaktycznych).

Kierunki

 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

  Należy do grupy kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Filozofia

  Należy do grupy kierunków filozofia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filozoficzny

  Czytaj więcej »

 • Historia

  Należy do grupy kierunków historia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

  Czytaj więcej »

 • Historia Sztuki

  Należy do grupy kierunków historia sztuki

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

  Czytaj więcej »

 • muzyka kościelna

  Należy do grupy kierunków muzykologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

  Czytaj więcej »

 • Nauki o Rodzinie

  Należy do grupy kierunków administracja

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Nauk o Rodzinie

  Czytaj więcej »

 • Ochrona Dóbr Kultury

  Należy do grupy kierunków ochrona dóbr kultury

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

  Czytaj więcej »

 • Praca Socjalna

  Należy do grupy kierunków praca socjalna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • teologia

  Należy do grupy kierunków teologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Teologiczny

  Czytaj więcej »

Rekrutacja

 

WYMAGANE DOKUMENTY


 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie powinni (po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę www.upjp2.edu.pl) złożyć następujące dokumenty w sekretariacie wybranego kierunku:
• kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);
• życiorys kandydata (formularz na stronie internetowej Uniwersytetu);
• oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis;
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub uwierzytelnioną kopię);
• kserograficzną kopię dowodu osobistego;
• aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;
• 4 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle);
• czytelną kopię dowodu wpłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
• w przypadku osób zakonnych – zgodę przełożonych;
• osoby podejmujące studia jako drugi kierunek zobowiązane są do przedstawienia zgody władz macierzystej uczelni (dziekana lub dyrektora instytutu).

 

* UWAGA! Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, kierunek Muzyka kościelna, winni złożyć dodatkowo:
• oryginał świadectwa ukończenia średniej szkoły muzycznej lub uwierzytelnioną kopię (jeśli kandydat posiada);
• aktualne zaświadczenie od specjalisty laryngologii lub foniatrii o dobrym stanie aparatu głosowego i górnych dróg oddechowych;
• orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu. W orzeczeniu powinno być stwierdzenie o braku u kandydata przeciwwskazań do studiowania i wykonywania zawodu w zakresie obranej specjalności studiów. Koszty badań i orzeczenia lekarskiego pokrywają kandydaci.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinni (po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę www.upjp2.edu.pl) złożyć następujące dokumenty w sekretariacie wybranego kierunku:
• kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu
obsługującego elektroniczną rejestrację);
• życiorys kandydata (formularz do ściągnięcia ze strony internetowej Uniwersytetu);
• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia;
• kserograficzną kopię dowodu osobistego;
• aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;
• 4 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle);
• czytelną kopię dowodu wpłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
• w przypadku osób zakonnych - zgodę przełożonych;
• osoby podejmujące studia jako drugi kierunek zobowiązane są do przedstawienia
zgody władz macierzystej uczelni (dziekana lub dyrektora instytutu).

 

* UWAGA! Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kierunek Muzyka kościelna, winni złożyć dodatkowo:
• aktualne zaświadczenie od specjalisty laryngologii lub foniatrii o dobrym stanie aparatu głosowego i górnych dróg oddechowych;
  • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu. W orzeczeniu powinno być stwierdzenie o braku u kandydata przeciwwskazań do studiowania i wykonywania zawodu w zakresie obranej specjalności studiów. Koszty badań i orzeczenia lekarskiego pokrywają kandydaci.

Wydarzenia

Galeria

Filmy

 
 

Atuty

Opinie

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz

Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA zaloguj się!

 123456
Jak oceniasz kadrę?
Jak oceniasz atmosferę?
Jak oceniasz jakość przekazywanej wiedzy?
Jak oceniasz lokalizację?
Jak oceniasz wypozażenie pracowni?
Ocena ogólna
Komentarz:

Zawody

Sylwetka absolwenta

Artykuły

 

Tagi:

Face Upward - Widget