LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1054029
W tym dzisiaj: 1248

Unikalnych odwiedzin: 128989
W tym dzisiaj: 381

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Uczelnie » uniwersytety (Katowice) » Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
-
-
https://www.irk.us.edu.pl
tel. (32)359 19 56, 359 19 57, 359 24 00
fax (32) 259 64 67
 

Opis

Jedna z największych państwowych uczelni wyższych w Polsce i Europie.
Pełnienie swojej Misji opiera na wartościach jakimi są prawda i wiedza.
Realizuje program "edukacji promienistej" – Uniwersytet Śląski obecny jest już w czterech miastach: Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie.
Kształci ponad 41 tys. studentów z kraju i zagranicy na kilkudziesięciu kierunkach studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, oferuje również studia międzywydziałowe, podyplomowe i doktoranckie.
Tworzy nowe wydziały, kierunki i specjalności - w tym unikatowe w skali kraju – stale dostosowując swą ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb rynku.
Wiele kierunków studiów posiada certyfikat potwierdzający najwyższą jakość kształcenia przyznany przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich.
Na wszystkich kierunkach wprowadził Europejski System Transferu Punktów (ECTS).
Aktywnie uczestniczy w badawczych i edukacyjnych programach międzynarodowych prowadząc ożywioną współpracę międzynarodową.
Prowadzi programy ustawicznego kształcenia i nauczania na odległość.
Posiada Bibliotekę pełniącą w regionie funkcję wielodyscyplinowego centrum informacji naukowej z bogatym zbiorem publikacji elektronicznych i drukowanych.
Zapewnia studentom bogatą bazę socjalną w postaci akademików, stołówek studenckich i bufetów.
Umożliwia studentom realizowanie pasji naukowych, sportowych i artystycznych.
Wspiera studentów niepełnosprawnych.
Poprzez uniwersyteckie Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom w sprawnym i efektywnym poruszaniu się po rynku pracy.

Kierunki

 • Administracja

  Należy do grupy kierunków administracja

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

  Należy do grupy kierunków pedagogika

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Nauk o Edukacji

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

  Należy do grupy kierunków bezpieczeństwo narodowe

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Biofizyka

  Należy do grupy kierunków fizyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Biologia

  Należy do grupy kierunków biologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Należy do grupy kierunków biotechnologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Chemia

  Należy do grupy kierunków chemia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Doradztwo filozoficzne i coaching

  Należy do grupy kierunków filozofia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Należy do grupy kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Edukacja artystyczna w zakresie muzycznym

  Należy do grupy kierunków edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Muzyki

  Czytaj więcej »

 • Edukacja artystyczna w zakresie plastycznym

  Należy do grupy kierunków edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Sztuki

  Czytaj więcej »

 • Edukacja techniczno - informatyczna

  Należy do grupy kierunków edukacja techniczno-informatyczna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

  Czytaj więcej »

 • Edytorstwo i redakcja tekstu

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Ekonofizyka

  Należy do grupy kierunków fizyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Etnologia

  Należy do grupy kierunków etnologia

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Należy do grupy kierunków administracja

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny w Sosnowcu

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia germańska

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia klasyczna

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia polska

  Należy do grupy kierunków filologia polska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny w Sosnowcu

  Czytaj więcej »

 • Filologia Polska

  Należy do grupy kierunków filologia polska

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Języka Polskiego

  Czytaj więcej »

 • Filologia słowiańska

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filozofia

  Należy do grupy kierunków filozofia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Fizyka

  Należy do grupy kierunków fizyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Fizyka Medyczna

  Należy do grupy kierunków fizyka

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Fizyki

  Czytaj więcej »

 • Fizyka Techniczna

  Należy do grupy kierunków fizyka techniczna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Geofizyka

  Należy do grupy kierunków fizyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk o Ziemii

  Czytaj więcej »

 • Geofizyka

  Należy do grupy kierunków fizyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Geografia

  Należy do grupy kierunków geografia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk o Ziemii

  Czytaj więcej »

 • Geologia

  Należy do grupy kierunków geologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk o Ziemii

  Czytaj więcej »

 • Gerontologopedia

  Należy do grupy kierunków filologia polska

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Języka Polskiego

  Czytaj więcej »

 • Grafika

  Należy do grupy kierunków grafika

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Sztuki

  Czytaj więcej »

 • Historia

  Należy do grupy kierunków historia

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Historii

  Czytaj więcej »

 • Historia sztuki

  Należy do grupy kierunków historia sztuki

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Należy do grupy kierunków informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

  Czytaj więcej »

 • Informatyka inżynierska

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

  Czytaj więcej »

 • Informatyka stosowana

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria biomedyczna

  Należy do grupy kierunków inżynieria biomedyczna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria materiałowa

  Należy do grupy kierunków inżynieria materiałowa

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

  Czytaj więcej »

 • Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe Historia i Tradycja Regionu

  Należy do grupy kierunków administracja

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Języka Polskiego

  Czytaj więcej »

 • Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa

  Należy do grupy kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Języka Polskiego

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo

  Należy do grupy kierunków kulturoznawstwo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo

  Należy do grupy kierunków kulturoznawstwo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny w Sosnowcu

  Czytaj więcej »

 • Kultury mediów

  Należy do grupy kierunków Pozostałe

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Logopedia i Medialna Emisja Głosu

  Należy do grupy kierunków aktorstwo

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Języka Polskiego

  Czytaj więcej »

 • Matematyka

  Należy do grupy kierunków matematyka

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika

  Należy do grupy kierunków mechatronika

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

  Czytaj więcej »

 • Międzynarodowe studia polskie

  Należy do grupy kierunków Pozostałe

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

  Należy do grupy kierunków Pozostałe

  Czytaj więcej »

 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

  Należy do grupy kierunków matematyka

  Czytaj więcej »

 • Nanofizyka

  Należy do grupy kierunków fizyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Nauki o rodzinie

  Należy do grupy kierunków nauki o rodzinie

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Teologiczny

  Czytaj więcej »

 • Ochrona środowiska

  Należy do grupy kierunków ochrona środowiska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Ochrona Środowiska

  Należy do grupy kierunków ochrona środowiska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Ochrona środowiska

  Należy do grupy kierunków ochrona środowiska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk o Ziemii

  Czytaj więcej »

 • Oligofrenopedagogika z edukacją kulturową

  Należy do grupy kierunków pedagogika

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Nauk o Edukacji

  Czytaj więcej »

 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

  Należy do grupy kierunków organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Radia i Telewizji

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Należy do grupy kierunków pedagogika

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Nauk o Edukacji

  Czytaj więcej »

 • Pedagogika

  Należy do grupy kierunków pedagogika specjalna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Pedagogiki i Psychologii

  Czytaj więcej »

 • Politologia

  Należy do grupy kierunków politologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Należy do grupy kierunków praca socjalna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Prawo

  Należy do grupy kierunków prawo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Projektowanie gier

  Należy do grupy kierunków Pozostałe

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Sztuki

  Czytaj więcej »

 • Przedsiębiorczość

  Należy do grupy kierunków finanse i rachunkowość

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Psychologia

  Należy do grupy kierunków psychologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Pedagogiki i Psychologii

  Czytaj więcej »

 • Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego I Fotografia

  Należy do grupy kierunków realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Radia i Telewizji

  Czytaj więcej »

 • Reżyseria

  Należy do grupy kierunków reżyseria

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Radia i Telewizji

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Należy do grupy kierunków socjologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Studia Regionalne

  Należy do grupy kierunków geografia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk o Ziemii

  Czytaj więcej »

 • Sztuka pisania

  Należy do grupy kierunków filologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Technologia Chemiczna

  Należy do grupy kierunków technologia chemiczna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Teologia

  Należy do grupy kierunków teologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Teologiczny

  Czytaj więcej »

 • Turystyka historyczna

  Należy do grupy kierunków historia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Turystyka historyczna

  Należy do grupy kierunków historia

  Kierunek prowadzony przez: Instytut Historii

  Czytaj więcej »

 • Zarzadzanie międzykulturowe

  Należy do grupy kierunków zarządzanie

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Należy do grupy kierunków administracja

  Czytaj więcej »

Rekrutacja

Biuro rekrutacji:
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
tel. (32) 359-18-10
email: rekrutacja@us.edu.pl
http://kandydat.us.edu.pl/

Wydarzenia

Galeria

Filmy

 
 

Artykuły

Atuty

Opinie

Komentarze

2017-08-05 12:17:38

Autor: ~gość
Ocena autora: -

wh0cd731830 buy cymbalta

Dodaj Komentarz

Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA zaloguj się!

 123456
Jak oceniasz kadrę?
Jak oceniasz atmosferę?
Jak oceniasz jakość przekazywanej wiedzy?
Jak oceniasz lokalizację?
Jak oceniasz wypozażenie pracowni?
Ocena ogólna
Komentarz:

Zawody

Sylwetka absolwenta

 

Tagi:

Face Upward - Widget