LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1050942
W tym dzisiaj: 461

Unikalnych odwiedzin: 128078
W tym dzisiaj: 69

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Uczelnie » wojskowe (Warszawa) » Wojskowa Akademia Techniczna

 

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. Generała Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
-
-
tel. 22 683-90-00
fax 22 683-99-01
 

Opis

WYDZIAŁ CYBERNETYKI; WYDZIAŁ ELEKTRONIKI;INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI;WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI;WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII;WYDZIAŁ MECHANICZNY;WYDZIAŁ MECHATRONIKI

Wydziały

  Kierunki

  • Budownictwo

   Należy do grupy kierunków budownictwo

   Czytaj więcej »

  • Chemia

   Należy do grupy kierunków chemia

   Czytaj więcej »

  • Elektronika i Telekomunikacja

   Należy do grupy kierunków elektronika i telekomunikacja

   Czytaj więcej »

  • Geodezja i Kartografia

   Należy do grupy kierunków geodezja i kartografia

   Czytaj więcej »

  • Informatyka

   Należy do grupy kierunków informatyka

   Czytaj więcej »

  • Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo

   Należy do grupy kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne

   Czytaj więcej »

  • Logistyka

   Należy do grupy kierunków logistyka

   Czytaj więcej »

  • Lotnictwo i Kosmonautyka

   Należy do grupy kierunków lotnictwo i kosmonautyka

   Czytaj więcej »

  • Mechanika i Budowa Maszyn

   Należy do grupy kierunków mechanika i budowa maszyn

   Czytaj więcej »

  • Mechatronika

   Należy do grupy kierunków mechatronika

   Czytaj więcej »

  Rekrutacja

  OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA WOJSKOWE STACJONARNE I STOPNIA: 1. Na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która: • posiada obywatelstwo polskie, jest niekarana sądownie, posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, posiada wiek co najmniej 18 lat, posiada świadectwo dojrzałości. 2. Na zakres postępowania rekrutacyjnego składa się: • test sprawności fizycznej obejmujący trzy konkurencje sportowe KOBIETY - test siły – zwis na drążku na czas (ramiona ugięte, broda nad drążkiem); test szybkości – bieg na 50 m; test wytrzymałości – bieg na 800 m; MĘŻCZYŹNI- test siły – podciąganie na drążku na liczbę; test szybkości – bieg na 50 m; test wytrzymałości – bieg na 1000 m • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej; • analiza wyników egzaminu maturalnego i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej (np. Olimpiady przedmiotowe) - dla kandydatów z „nową maturą” z 2007-2010 roku podstawą naliczania punktów rankingowych są wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki z astronomią (lub fizyki) – na wszystkie kierunki studiów (za wyjątkiem kierunku „chemia” – na tym kierunku bierze się pod uwagę chemię), j. angielskiego, j. polskiego; - dla kandydatów z „nową maturą” z roku 2006 i lat wcześniejszych oraz ze „starą maturą”, podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki lub oceny uzyskane na maturze z matematyki, fizyki z astronomią (lub fizyki) – na wszystkie kierunki studiów (za wyjątkiem kierunku „chemia” – na tym kierunku bierze się pod uwagę chemię), j. angielskiego, j. polskiego a w przypadku niezdawania tych przedmiotów na maturze, oceny końcowe z tych przedmiotów uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej. Rejestracja kandydatów przeprowadzana jest na szczeblu Akademii (centralnie). W czasie rejestracji kandydat: • rejestruje się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) składa: • wniosek do rektora Akademii o przyjęcie na studia, według wzoru ustalonego przez Ministra Obrony Narodowej, • jest zobowiązany do wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne Kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji dostarczyć: • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (nie dotyczy kandydatów ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007 ÷ 2010), • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej wpisane w ankiecie osobowej (dyplomy olimpiad), • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, • życiorys, • odpis skrócony aktu urodzenia, • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej poprzez IRK • kserokopię dowodu osobistego. Dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych (w szczegółach) – na stronie www.wat.edu.pl UWAGA! • rejestracja na studia wojskowe będzie trwała do 31 marca 2010r. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA: Rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) Podstawą naliczania punktów rankingowych są: • dla kandydatów z „nową maturą” z 2007-2010 roku – wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki z astronomią (lub fizyki) na wszystkie kierunki studiów za wyjątkiem kierunku „chemia” – na tym kierunku bierze się pod uwagę chemię, a na kierunku „bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie” – geografię lub historię, j. obcego nowożytnego i j. polskiego; • dla kandydatów z „nową maturą” z roku 2006 i lat wcześniejszych oraz ze „starą maturą” – wyniki lub oceny uzyskane na maturze z matematyki, fizyki z astronomią (lub fizyki) – na wszystkie kierunki studiów ( za wyjątkiem kierunku „chemia” – na tym kierunku bierze się pod uwagę chemię, a na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zarządzanie” - geografię lub historię), j. obcego nowożytnego, j. polskiego a w przypadku niezdawania tych przedmiotów na maturze, bierze się pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej. • na kierunku „bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie” podstawą naliczania punktów z geografii lub historii jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych • kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów rankingowych za j. obcy, jeżeli: jest laureatem stopnia centralnego olimpiady językowej, jest posiadaczem matury międzynarodowej, jest absolwentem klasy dwujęzycznej (z wykładowym j. obcym), był zwolniony ze zdawania j. obcego na egzaminie maturalnym, jest obcokrajowcem i zdawał egzamin maturalny z j. ojczystego; • bez postępowania rekrutacyjnego przyjmowani są laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad określonych w uchwale Senatu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia I stopnia w Akademii w roku 2010, 2011, 2012 Dodatkowe informacje o zasadach rekrutacji i system naliczania punktów rankingowych (w szczegółach) – na stronie www.wat.edu.pl

  Wydarzenia

  Galeria

  Filmy

   
   

  Atuty

  Opinie

  Komentarze

  Brak komentarzy

  Dodaj Komentarz

  Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA zaloguj się!

   123456
  Jak oceniasz kadrę?
  Jak oceniasz atmosferę?
  Jak oceniasz jakość przekazywanej wiedzy?
  Jak oceniasz lokalizację?
  Jak oceniasz wypozażenie pracowni?
  Ocena ogólna
  Komentarz:

  Zawody

  Sylwetka absolwenta

  Artykuły

   

  Tagi:

  Face Upward - Widget