LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1167290
W tym dzisiaj: 1201

Unikalnych odwiedzin: 145306
W tym dzisiaj: 202

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Uczelnie » niepubliczne (Rzeszów) » Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna

 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna

Miłocińska 40
35-232 Rzeszów
-
-
tel. 17 8660430
fax 17 8660432
 

Opis

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Ropczycach funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 2000 r. Decyzją MEN nr DNS-1-0145-457/EKo/2000 z dnia 02 sierpnia 2000 r. została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 43. Po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna została przekształcona w uczelnię niepaństwową, co zostało potwierdzone wpisem do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 147 (decyzja MENiS nr DSW-3-4001-1014/TT/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.).

Założycielem Uczelni jest STUDENT Sp. z o. o., której udziałowcem jest Miasto Ropczyce oraz Cukrownia Ropczyce S.A..

Obecnie WSI-E prowadzi 3,5-letnie studia inżynierskie i 3-letnie studia licencjackie oraz studia podyplomowe i kursy zawodowe.

Studenci wszystkich kierunków studiów mają możliwość odbywania praktyk w specjalistycznych zakładach pracy w kraju i za granicą. Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach uzupełniających magisterskich.

Profil kształcenia oraz przyjazna atmosfera czyni ją Uczelnią wyjątkową w regionie Polski południowo-wschodniej.

Kierunki

 • Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi

  Należy do grupy kierunków zarządzanie

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Przedsiębiorczości

  Czytaj więcej »

 • Geodezja i kartografia

  Należy do grupy kierunków geodezja i kartografia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Przedsiębiorczości

  Czytaj więcej »

 • Mediacje i negocjacje

  Należy do grupy kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Przedsiębiorczości

  Czytaj więcej »

 • Praca socjalna

  Należy do grupy kierunków praca socjalna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Przedsiębiorczości

  Czytaj więcej »

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia

Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 2011/2012 odbywać się będzie  na podstawie konkursu:

 • świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości („nowa matura”),
 • świadectw dojrzałości („stara matura”).
Przedmioty brane pod uwagę w konkursie:
 

Kierunek geodezja i kartografia:

 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia,
 • język obcy.
Kierunek administracja:
 • język polski,
 • historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy.
 Kierunek praca socjalna:
 • język polski,
 • historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny
 
 Kierunek ogrodnictwo:
 • biologia lub chemia,
 • geografia lub wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny
 Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy (zakładka dokumenty do pobrania)
 • świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • 4 kolorowe fotografie (w formacie wymaganym do dowodu osobistego)
 • kopia dowodu osobistego (potw. za zgodność przez pracownika Uczelni)
 • dowód wpłaty opłaty wpisowej i rekrutacyjnej - 430 zł (zakładka dokumenty do pobrania-   kandydaci mogą dokonywać wpłat na jedno z dwóch podanych kont bankowych tj. Bank  Polskiej Spółdzielczości  w Rzeszowie lub Bank Spółdzielczy w Ropczycach)

Wydarzenia

Galeria

Filmy

 
 

Atuty

Opinie

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz

Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA zaloguj się!

 123456
Jak oceniasz kadrę?
Jak oceniasz atmosferę?
Jak oceniasz jakość przekazywanej wiedzy?
Jak oceniasz lokalizację?
Jak oceniasz wypozażenie pracowni?
Ocena ogólna
Komentarz:

Zawody

Sylwetka absolwenta

Artykuły

 

Tagi:

Face Upward - Widget