LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1052275
W tym dzisiaj: 740

Unikalnych odwiedzin: 128486
W tym dzisiaj: 234

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Uczelnie » niepubliczne (Przemyśl) » Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

 

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2
37-700 Przemyśl
-
-
tel. (16) 679 13 30 wewn. 26, 27
fax (16) 677 90 50
 

Opis

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów, pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, to pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce Południowo-Wschodniej.

 • WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. Została utworzona w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do rejestru szkół wyższych pod nr 75.
 • WSPiA jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Obecnie w WSPiA studiuje 9 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • WSPiA jest jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce posiadających prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja i nadawania tytułu „magistra administracji”.
 • WSPiA jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce ma również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo i nadawania tytułu "magistra prawa".

Wydziały

  Kierunki

  • Administracja i zarządzanie

   Należy do grupy kierunków administracja

   Czytaj więcej »

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne

   Należy do grupy kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne

   Czytaj więcej »

  • Prawo

   Należy do grupy kierunków prawo

   Czytaj więcej »

  Rekrutacja

  Ogólne zasady przyjęć

  Kierunek "PRAWO"

  Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek "Prawo" (jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

  “NOWA MATURA” (dotyczy osób zdających maturę w roku 2005 i w latach kolejnych) - przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego) z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów. Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji: poziom podstawowy 1% = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt.

  "STARA MATURA" (dotyczy osób zdających maturę przed rokiem 2005) - oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości, z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym są przeliczane na punkty:

  W sześciopunktowej skali ocen: W pięciopunktowej skali ocen:
  ocena celująca
  ocena bardzo dobra
  ocena dobra
  ocena dostateczna
  ocena dopuszcząjąca
  100 pkt
  83 pkt
  65 pkt
  48 pkt
  30 pkt
  ocena bardzo dobra
  ocena dobra
  ocena dostateczna
  100 pkt
  65 pkt
  30 pkt

   

  Przyjmowanie kandydatów na studia niestacjonarne na kierunek "Prawo" (jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie zapisów w ramach limitu miejsc (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń).

  Kierunek "ADMINISTRACJA"

  Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunek "Administracja" odbywa się na podstawie zapisów w ramach limitu miejsc (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń).

  Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci centralnych olimpiad III stopnia "Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym" oraz konkursu "Parlamentaryzm w Polsce".

  Wydarzenia

  Galeria

  Filmy

   
   

  Zawody

  Sylwetka absolwenta

  Artykuły

  Atuty

  Opinie

  Komentarze

  Brak komentarzy

  Dodaj Komentarz

  Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA zaloguj się!

   123456
  Jak oceniasz kadrę?
  Jak oceniasz atmosferę?
  Jak oceniasz jakość przekazywanej wiedzy?
  Jak oceniasz lokalizację?
  Jak oceniasz wypozażenie pracowni?
  Ocena ogólna
  Komentarz:
   

  Tagi:

  Face Upward - Widget