LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1054014
W tym dzisiaj: 1233

Unikalnych odwiedzin: 128988
W tym dzisiaj: 380

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Uczelnie » uniwersytety (Szczecin) » Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

al. Piastów 17
70-310 Szczecin
-
-
tel. 91 449 41 11
fax
 

Opis

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ma swój początek… no właśnie. Badający historię uczelni będą mieli problem. Czy w grudniu 1946 roku, kiedy powołano do życia Szkołę Inżynierską, czy w 1954 r., kiedy powstała Akademia Rolnicza, czy może w 1956 r., kiedy Szkołę Inżynierską podniesiono do rangi Politechniki? A może są to czasy bardziej nam współczesne? Może XXI wiek, bo zapewne jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku zrodziła się idea połączenia dwóch uczelni. Kiedy to się stało? 
5 lipca 2007 r. senaty Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej podjęły jednobrzmiące uchwały o połączeniu obu uczelni, a w styczniu 2008 r. podobne stanowisko przedstawiły Konwenty Samorządów Studenckich i Sejmików Doktorantów Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej. Wieloetapowy i długotrwały proces legislacyjny zamknęła ustawa sejmowa o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z 5 września 2008 r., a całość starań zwieńczył podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30 września 2008 r. Uczelnia rozpoczęła działalność 1 stycznia 2009 r.
Konsolidacja, bardzo rozdrobnionego w kraju, potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni wyższych, wobec postępującego niżu demograficznego, konkurencyjności na rynku szkolnictwa wyższego oraz oczekiwań, co do ich wpływu na rozwój nowych technologii i gospodarki, wydaje się procesem nieuchronnym. Powołanie uniwersytetu, poza rozszerzeniem oferty dydaktycznej o nowe kierunki i specjalności studiów, stwarza perspektywy dalszego, szybkiego postępu nowych koncepcji technologicznych, obejmujących zarówno nauki techniczne, jak i przyrodnicze. Wspólny dorobek obu uczelni w tych właśnie dziedzinach oraz ich wykwalifikowane kadry pracowników naukowo-dydaktycznych tworzą nową jakość szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ma szansę skorzystania z efektu synergii, mającego początek w połączeniu dwóch znanych uczelni. W murach kilkunastu obiektów dydaktycznych studiować będzie około 17 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pod opieką ponad 1100 nauczycieli akademickich, w tym prawie 280 pracowników z tytułem naukowym profesora i stopniem naukowym doktora habilitowanego. W strukturach ZUT znajduje się 10 wydziałów:
– Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
– Wydział Budownictwa i Architektury
– Wydział Ekonomiczny
– Wydział Elektryczny
– Wydział Informatyki
– Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
– Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
– Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
– Wydział Techniki Morskiej
– Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,
na których prowadzonych jest 35 kierunków studiów.
Już wiadomo, że powstaną nowe – odpowiadające na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i potrzeby rynku pracy. W perspektywie możliwe będzie utworzenie nowych kierunków i specjalności studiów dotyczących m.in. inżynierii bezpieczeństwa, energii odnawialnych, technologii drewna i agrobiologii.
Obydwie uczelnie wniosły do ZUT system oferujący studentom pełen zakres kształcenia akademickiego: studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), jednolite studia magisterskie oraz studia III stopnia (doktoranckie), a także bogaty wachlarz studiów podyplomowych. W ostatnich latach laboratoria i baza dydaktyczna Akademii Rolniczej oraz Politechniki Szczecińskiej były systematycznie modernizowane. Działania te w nowo powstałej uczelni będą kontynuowane. Jednym z priorytetów uczelni nadal będzie rozwijanie współpracy międzynarodowej, obejmującej zarówno proces dydaktyczny kształcenia studentów, jak i realizację projektów naukowych.
W wyniku utworzenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wzmocnione zostaną zespoły badawcze zajmujące się m.in.: inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska, źródłami energii odnawialnych, bio- i nanotechnologiami, polimerami, a także ekonomią oraz technologiami produkcji przemysłowej i rolnej.
Uniwersytet ma 17 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i 9 pełnych uprawnień akademickich – do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz występowania o tytuł naukowy profesora w zakresie: elektrotechniki, informatyki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii chemicznej, technologii chemicznej, rolnictwa, agronomii, rybactwa oraz technologii żywności i żywienia.
To ogromny i cenny potencjał, który gwarantuje jej studentom właściwe przygotowanie do życia zawodowego, uczelni zaś rozwój naukowy godny współczesnych wyzwań.

Kierunki

 • Architektura i urbanistyka

  Należy do grupy kierunków architektura i urbanistyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Budownictwa i Architektury

  Czytaj więcej »

 • Architektura krajobrazu

  Należy do grupy kierunków architektura krajobrazu

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Czytaj więcej »

 • Automatyka i robotyka

  Należy do grupy kierunków automatyka i robotyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Bioinformatyka

  Należy do grupy kierunków biologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

  Czytaj więcej »

 • Biologia

  Należy do grupy kierunków biologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

  Czytaj więcej »

 • Biotechnologia

  Należy do grupy kierunków biotechnologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

  Czytaj więcej »

 • Budowa jachtów

  Należy do grupy kierunków oceanotechnika

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Techniki Morskiej i Transportu

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Należy do grupy kierunków budownictwo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Budownictwa i Architektury

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo - inżynier europejski

  Należy do grupy kierunków budownictwo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Budownictwa i Architektury

  Czytaj więcej »

 • Chemia

  Należy do grupy kierunków chemia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

  Czytaj więcej »

 • Chłodnictwo i klimatyzacja

  Należy do grupy kierunków inżynieria środowiska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Techniki Morskiej i Transportu

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Należy do grupy kierunków ekonomia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Eksploatacja mórz i oceanów

  Należy do grupy kierunków oceanografia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk o Żywieniu i Rybactwa

  Czytaj więcej »

 • Elektronika i telekomunikacja

  Należy do grupy kierunków elektronika i telekomunikacja

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Elektrotechnika

  Należy do grupy kierunków elektrotechnika

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Energetyka

  Należy do grupy kierunków energetyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

  Należy do grupy kierunków gospodarka przestrzenna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka przestrzenna

  Należy do grupy kierunków gospodarka przestrzenna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  Należy do grupy kierunków inżynieria bezpieczeństwa

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Techniki Morskiej i Transportu

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria chemiczna i procesowa

  Należy do grupy kierunków chemia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria Cyfryzacji

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria środowiska

  Należy do grupy kierunków inżynieria środowiska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Budownictwa i Architektury

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria materiałowa

  Należy do grupy kierunków inżynieria materiałowa

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria materiałowa w j. ang.

  Należy do grupy kierunków inżynieria materiałowa

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  Czytaj więcej »

 • Mechanika i budowa maszyn

  Należy do grupy kierunków mechanika i budowa maszyn

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika

  Należy do grupy kierunków mechatronika

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  Czytaj więcej »

 • Mikrobiologia stosowana

  Należy do grupy kierunków biologia

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk o Żywieniu i Rybactwa

  Czytaj więcej »

 • Nanotechnologia

  Należy do grupy kierunków technologia chemiczna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

  Czytaj więcej »

 • Oceanotechnika

  Należy do grupy kierunków oceanotechnika

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Techniki Morskiej i Transportu

  Czytaj więcej »

 • Ochrona środowiska

  Należy do grupy kierunków ochrona środowiska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Czytaj więcej »

 • Ochrona środowiska

  Należy do grupy kierunków ochrona środowiska

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

  Czytaj więcej »

 • Odnawialne źródła energii

  Należy do grupy kierunków gospodarka przestrzenna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Czytaj więcej »

 • Ogrodnictwo

  Należy do grupy kierunków ogrodnictwo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Czytaj więcej »

 • Rolnictwo

  Należy do grupy kierunków rolnictwo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Czytaj więcej »

 • Rybactwo

  Należy do grupy kierunków rybactwo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk o Żywieniu i Rybactwa

  Czytaj więcej »

 • Technika rolnicza i leśna

  Należy do grupy kierunków technika rolnicza i leśna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Czytaj więcej »

 • Technologia chemiczna

  Należy do grupy kierunków technologia chemiczna

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

  Czytaj więcej »

 • Technologia żywności i żywienie człowieka

  Należy do grupy kierunków technologia żywności i żywienie człowieka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk o Żywieniu i Rybactwa

  Czytaj więcej »

 • Teleinformatyka

  Należy do grupy kierunków informatyka

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Transport

  Należy do grupy kierunków transport

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Techniki Morskiej i Transportu

  Czytaj więcej »

 • Turystyka i rekreacja

  Należy do grupy kierunków turystyka i rekreacja

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Wzornictwo

  Należy do grupy kierunków wzornictwo

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Budownictwa i Architektury

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie

  Należy do grupy kierunków zarządzanie

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

  Należy do grupy kierunków zarządzanie

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Nauk o Żywieniu i Rybactwa

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Należy do grupy kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  Czytaj więcej »

 • Zootechnika

  Należy do grupy kierunków zootechnika

  Kierunek prowadzony przez: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

  Czytaj więcej »

Rekrutacja

Wydarzenia

Galeria

Filmy

 
 

Artykuły

Atuty

Opinie

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz

Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA zaloguj się!

 123456
Jak oceniasz kadrę?
Jak oceniasz atmosferę?
Jak oceniasz jakość przekazywanej wiedzy?
Jak oceniasz lokalizację?
Jak oceniasz wypozażenie pracowni?
Ocena ogólna
Komentarz:

Zawody

Sylwetka absolwenta

 

Tagi:

Face Upward - Widget