LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1050924
W tym dzisiaj: 443

Unikalnych odwiedzin: 128073
W tym dzisiaj: 64

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 
 

Politechnika Wrocławska

Wydział Elektryczny

Zygmunta Janiszewskiego 8
50-370 Wrocław
-
-
tel. (71) 320 26 00
fax
 

Opis

Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej należy do najlepszych Wydziałów Elektrycznych w kraju.  Jest jednym z najstarszych Wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Przez ostatnie 64 lat funkcjonowania potwierdził swoją czołową pozycję w kraju nie tylko w badaniach naukowych, ale przede wszystkim w kształceniu wysokokwalifikowanej kadry technicznej. Wysoką pozycję Wydziału potwierdzają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowanie o nadanie tytułu naukowego profesora. Szeroka współpraca ze światowymi ośrodkami naukowymi, liczne członkostwa w międzynarodowych organizacjach naukowych i zawodowych, bardzo duża liczba absolwentów sprawdzających się zawodowo w kraju, i zagranicą, potwierdzają  wysoką rangę i znaczenie Wydziału.

Wydział poszczycić się może poważnymi osiągnięciami w dziedzinie Automatyki Elektroenergetycznej, Maszyn i Napędów Elektrycznych, Systemów Elektroenergetycznych, Elektroenergetyki Przemysłowej, Elektrotechniki Górniczej oraz szeroko rozumianej Elektrotechnologii.

Pozycję Wydziału szczególnie podkreślają nadane 4 tytuły Doktora Honoris Causa uczelni zagranicznych profesorom Wydziału Elektrycznego, a w ostatnich pięciu latach przyznane dwie zespołowe nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe-techniczne, dwie nagrody Siemensa oraz wiele nagród rektora oraz innych odznaczeń, a także wyróżnień.

Strukturę organizacyjną Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej stanowią trzy instytuty wydziałowe: Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (I-7), Energoelektryki (I 8), Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych (I-29) oraz Sekretariat Wydziału i Biblioteka Wydziałowa.

Podstawową jednostką organizacyjną każdego instytutu jest zakład naukowo-dydaktyczny, w którym realizowane są badania naukowe oraz proces dydaktyczny. Strukturę organizacyjną Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii stanowią trzy zakłady: Elektrotechniki Teoretycznej, Elektrotechnologii oraz Techniki Wysokich Napięć. Instytut Energoelektryki składa się z pięciu zakładów: Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej, Automatyki i Sterowania w Energetyce, Urządzeń Elektroenergetycznych, Elektroenergetyki Przemysłowej oraz Sieci i Systemów Elektroenergetycznych. W kolejnym trzecim Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych działają trzy zakłady: Maszyn Elektrycznych, Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej oraz Przyrządów i Systemów Pomiarowych.


Dziekan kieruje działalnością Wydziału przy pomocy czterech prodziekanów: d.s. studiów stacjonarnych, d.s. studenckich, d.s. studiów niestacjonarnych oraz d.s. rozwoju i współpracy międzynarodowej. Dziekan i prodziekani kierują bezpośrednio sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi w zakresie studiów oraz gospodarują środkami finansowymi Wydziału. Obsługę administracyjną Wydziału sprawuje Sekretariat Wydziału.

Dydaktyka

Wydział Elektryczny kształci specjalistów na dwóch kierunkach studiów w następujących stopniach i systemach:

Elektrotechnika

stopnie i systemy studiów:

 

I stopnia stacjonarne inżynierskie
we Wrocławiu oraz w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu
II stopnia stacjonarne magisterskie
w specjalnościach:
Elektroenergetyka
Inżynieria elektryczna
Odnawialne źródła energii
Control in electrical power engineering (studia w języku angielskim)

I stopnia niestacjonarne inżynierskie
II stopnia niestacjonarne magisterskie
w specjalnościach:
Elektroenergetyka
Inżynieria elektryczna

Automatyka i Robotyka

stopnie i systemy studiów:

I stopnia stacjonarne inżynierskie
we Wrocławiu
II stopnia stacjonarne magisterskie
w specjalnościach:
Automatyka i sterowanie w energetyce
Automatyzacja maszyn, pojazdów i urządzeń

Idealne zaplecze

Praktyczne wykorzystanie wiedzy odbywa się już na poziomie uczelni. Doskonale wyposażone laboratoria z wysokiej klasy sprzętem, nowoczesną aparaturą pomiarowo-kontrolną, dopełniają teorię. W nich wykonywane są unikalne badania właściwości elektrostatycznych ładunku, badania ładunku przestrzennego, polaryzacji, obróbki (topienia) metali za po­mocą strumienia elektronów, parowanie próżniowe czy poli­meryzacja plazmowa. Dysponują m. in. unikalnym zestawem zasilaczy do wyrzutni magnetronowych, aparaturą probierczą i pomiarową. Takie zaplecze naukowo-dydaktyczne i czujne oko fachowców, to idealna forma wykorzystania optymalnych możliwości kształcenia. W połączeniu z odbywaniem atrakcyjnych praktyk w renomowanych firmach krajowych i zagranicznych, absolwenci wydziału mają opinię specjalistów, potrafią­cych dostosować się do zmieniających się warunków na rynku pracy. Mało tego, rozwój gospodarczy Polski i Unii Europejskiej powoduje, że absolwenci Wydziału Elektrycznego poszukiwani są przez pracodawców w każdej ilości i za każde pieniądze.

Szerokie zainteresowania

Specjaliści z Wydziału Elektrycznego zajmują się niewyobrażalnie szerokim spektrum zagadnień. Na warsztat biorą problemy związane zarówno z funkcjonowaniem przedmiotów ułatwiających nam codzienne życie z zastosowaniem elektroniki i mikroprocesorów, jak również wielkich sieci elektroenergetycznych. To fachowcy, pracownicy wydziału, rozwiązują skomplikowane zagadnienia związane z przesyłaniem prądu. Pracują na zamówienie zagranicznych partnerów, m. in. nad takimi zabezpieczeniami, które uchronią nas przed niezwykle dokuczliwymi black outami, jak te, które miały ostatnio miejsce w USA, Kanadzie czy Francji, gdzie kilkadziesiąt milionów ludzi przez kilkanaście godzin pozbawionych było prądu. Są w stanie zlokalizować dokładne miejsce awarii, by ekipa zaj­mująca się naprawą, nie musiała bezowocnie błądzić i szukać miejsca uszkodzenia.
Otwarci na świat

Wydział Elektryczny od lat współpracuje z prestiżowymi uczelniami i instytucjami zagranicznymi. Gdyby zaznaczyć tę współpracę na mapie, nie udałoby się znaleźć takiej uczelni i takiej instytucji, o światowej renomie, z którą wydział nie kooperował lub nie kooperuje. Wśród nich wy­mienić można najważniejsze firmy w branży jak Siemens,G eneral Electric, ABB, Areva T&D UK Limited czy Schneider Electric. To w nich absolwenci wydziału bez problemów znajdują pracę.

Wśród uczelni zagranicznych, z którymi wydział współpra­cuje w zakresie dydaktyki, wymienić należy: University of East London (Anglia), Cork Institute of Technology (Irlandia), Technische Universitaet Cottbus (Niemcy), Universitaet Mag­deburg (Niemcy). Wymiana dotyczy nie tylko naszych studentów, którzy wyjeżdżają na praktyki czy staże w ramach programów Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci. W ostatnich latach również sporo studentów m. in. z: Universitaet Siegen (Niemcy), Universitaet Magdeburg (Niemcy), Univesity of Porto (Portugalia), kształciło się w murach politechniki. Wspólny projekt z Uniwersytetem Otto-von – Guericke w Magdeburgu to możliwość jednoczesnego uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów na kierunku Elektrotechnika – uczelni wrocławskiej i magdeburskiej. Nowością jest magisterski program studiów w języku angielskim we współpracy z Ryerson University z Toronto.

 

Kierunki

 • Automatyka i Robotyka

  Należy do grupy kierunków automatyka i robotyka

  Czytaj więcej »

 • Elektrotechnika

  Należy do grupy kierunków elektrotechnika

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika

  Należy do grupy kierunków mechatronika

  Czytaj więcej »

 • Studia po angielsku

  Należy do grupy kierunków elektrotechnika

  Czytaj więcej »

Rekrutacja

Wydarzenia

Galeria

Filmy

 
 

Atuty

Opinie

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz

Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA zaloguj się!

 123456
Jak oceniasz kadrę?
Jak oceniasz atmosferę?
Jak oceniasz jakość przekazywanej wiedzy?
Jak oceniasz lokalizację?
Jak oceniasz wypozażenie pracowni?
Ocena ogólna
Komentarz:

Zawody

Sylwetka absolwenta

Artykuły

 

Tagi:

Face Upward - Widget